Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Velká Bíteš 3.3.2019

20. 1. 2020

Zápis ze schůze sekce AC při KCHLS, Velká Bíteš 3. 3. 2019

 

Přítomno: 8 členů + 4 hosté

Omluveni: M.+ M.+ R. Kašparovi, D. Konečná, M. Petráň

 

Schůzi sekce zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem schůze.

Program schůze:

 1. Zahájení a zpráva o prezenci

 2. Zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucího sekce

 3. Informace z výboru KCHLS

 4. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2018

 5. Informace z ČMKU a ČMKJ

 6. Výstavy 2019

 7. Zkoušky z výkonu 2019

 8. Diskuse

 9. Usnesení

 10. Závěr

 

1. Zprávy poradců chovu

Ing. Šarman přečetl zpávu hl. poradce chovu za nepřítomného Miloše Kašpara, kde

informoval o předběžném počtu vrhů, štěňat a IMP slídičů a vodních psů v roce 2018

 

AC 87 vrhů, 396 štěňat (mírný pokles), IMP 8

Počty jsou dohromady s chovatelským klubem CC CZ

Dále informoval o tom, že 2 chovatelky AC mají pozastaven chov, prodávali štěňata bez

PP. Za urgentní vyřízení doporučení ke krytí bude účtováno chovateli 200,- Kč.

 

p. Smržová (PCH Čechy) informovala, že za rok 2018 bylo 32 doporučení ke krytí, z toho

23 vrhů a 112 štěňat – pokles oproti roku 2017.

 

2. Informace z ČMKU a ČMMJ - Ing. Šarman

- budou volby, 2 naši zástupci opět delegováni

- v r. 2021 Světová výstava v Brně.

 

3. Zpráva vedoucího sekce Ing. Smrže

- informoval o akcích v roce 2018, v červenci se konaly dvě Klubové výstavy v Náměšti

na Hané a uvedl, kolik AC se zúčastnilo na klubových zkouškách:

ZV Sloveč – 3 AC

Pohár Světa myslivosti – 1 AC

KZV Brno – 2 AC

MMŠ Litohoř – 6 AC, dokončili 3 AC

KPZ Sloveč – 1 AC, nedokončil

KBZ Ostrůvek – 2 AC

Statistika - účast AC na zkouškách v letech 2016 - 2018:

 • r. 2018 byl nejslabší – 15 AC předvedených na ZV, 2017 – 33 AC, 2016 – 31 AC

 • MMŠ (MKVZ) – 2016 4 AC, 2017 4 AC, 2018 3 AC

 

Ing. Smrž také informoval o klubových výstavách v r. 2019:

 • 4. -5. května Klubová a Speciální výstava v Náměšti na Hané se zahraničními rozhodčími ( viz web KCHLS)

 • jsou potřeba ještě 2 zapisovatelé do kruhu, budou 2 kruhy AC

 

Na webu KCHLS je i seznam zkoušek na 2019.

4. Vyhodnocování soutěže Kokr roku, Pracovní kokr roku 2018

Vedoucí sekce pan Ing. Josef Smrž společně s předsedou KCHLS Ing. Jaroslavem

Šarmanem předali poháry přítomným majitelům nejúspěšnějších anglických kokrů

v soutěži Kokr roku 2018, Junior Kokr roku 2018 a Nejlepší pracovní kokr roku 2018.

 

Kokr roku 2018

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Franceska Andraste

Maj.: Dr. Alena Kořínková

44,6

2.

Carmello Veil of Mystery

Maj.: Lucie Sýkorová

40,0

3.

Zaza z Vejminku

Maj.: Bc. Martina Dvořáková

30,8


 

Junior kokr roku 2018

1.

Dallaman Oreaster

Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová

20,66

 2.

Edward Blatov Junior

Maj.: Ing. Josef Smrž

19,33

 3.

Gavriil Andraste

Maj.: Ivana Najmanová

15,33

Veterán kokr roku 2018

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Beauty Spot Faledo

Maj.:Bc.Martina Dvořáková

31,00

2.

Albee Orange Star

Maj.: Iveta Doubravská

20,33

3.

Merryboy Celdak Bohémia

Maj.: MVDr. Ivan Kadlec

10,33


 

Pracovní kokr roku 2018

 

 

1.

Fabio z Březnického Balkánu

Majitel a vůdce: Zbyněk Holub

 

2059 b.

(KPZ 216+300, KVP 92+300, LZ 296, MMŠ 455+300+100)

2.

Katy Perry Rosmery

Majitel a vůdce: Miloslav Kašpar

729 b.

(MMŠ 429+200+100)

3.

Edmond Elliot Blatov Junior

Majitel a vůdce: Lucie Kolouchová

677 b.

(KBZ 112+300, BZH 204, ZVVZ 61)

 

 

 

5. Diskuse

p. Podrazilová – sekce ASS bude dělat nácviky v honitbě Adršpach, všichni zváni!

 

 

6. Usnesení ze schůze sekce AC ve Velké Bíteši 3.3.2019

Schůze sekce bere na vědomí:

- informace z výboru KCHLS, ČMKU a ČMMJ

- informace o vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2018

 

Schůzi sekce ukončil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž.

 

 

Zapsala: MVDr.Pavlína Stoklásková

Ověřil: Ing. Jaroslav Šarman