Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Velká Bíteš 26.1.2020

10. 12. 2020

Zápis ze schůze sekce AC při KCHLS, Velká Bíteš 26. 1. 2020

 

Přítomno: 9 členů + 2 hosté

 

Omluveni: Gregor V., Ing. Jindřichovská, Kašpar R., Kašpar M. ml.., Eliášová L., Pacoltová D., Kolouchová L., Doubravská I., Petráň M.

 

Schůzi sekce zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem schůze.

 

Program schůze:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce

3. Informace z výboru KCHLS

4. Informace z ČMKU a ČMKJ

5. Zprávy hl. poradce chovu KCHLS a poradců chovu AC

6. Volba delegátů na Konferenci KCHLS

7. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2019 a Pracovní kokr roku 2019

8. Informace o klubových akcích v r. 2020

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

 

1. Informace z výboru KCHLS

Ing. Šarman informoval, že proběhne Konference KCHLS 28. 3. 2020 v Humpolci, schůze

sekcí by měly proběhnout do konce ledna kvůli zvolení delegátů.

Počty delegátů za sekce:

AC 4,NK 1, ASS 4, WSS 3, Málopoč.pl. 2, R 27

- na www stránkách KCHLS je špatný přístup k zápisům z výboru KCHLS, bude se řešit s webmasterem

- poděkoval přítomnému p. Kašparovi a p. Najmanové za pořádání klubových výstav v Náměšti n. H. a v Kolíně v loňském roce, dík patří i ostatním organizátorům všech akcí KCHLS.

 

2. Informace z ČMKU a ČMKJ (M. Kašpar)

- M. Kašpar v úvodu vyzval přítomné, aby uctili památku zesnulé MVDr. Jindřišky Bendové

- Světová výstava bude v Brně 30. 9. – 3. 10. 2021, propozice zveřejněny, rozhodčí pro AC p. Glenn a p. Shields

- letos KV v Náměšti 2. - 3. 5., rozhodčí Marjo Jaakkola (FIN), Sanna Kavén (FIN), Alessandro Zeppi (IT)

- pochválil klubovou výstavu v Kolíně pořádanou v loňském roce

- upozornil, že chovatelé by měli více dbát na včasné zasílání hlášení vrhů

- zdravotní testy jsou pro chovatele dobrovolné

- informoval, že v Čechách zůstává poradkyní chovu p. Smržová pro jednobarevné i barevné a stejně na Moravě poradcem chovu M. Kašpar

 

3. Zpráva hl. poradce chovu (M. Kašpar)

 

- uvedl, že za rok 2019 ještě není uzavřena plemenná kniha

- chovnost:

feny uchované v KCHLS 17 – z toho 89% fen s DKK A a B

psi uchovnění v KCHLS 4 – z toho …dopsat DKK A, zkoušky 50%

- vystaveno 20 krycích listů, 16 spojení s kladnými zdravotními testy (DKK neg., PRA, FN)

 

P. Smržová informovala, že v r. 2019 bylo vydáno 28 krycích listů, z toho 12 vrhů – 54 štěňat, je to výrazně míň než v předloni, upozornila na nedostatečné informace od chovatelů - hlášení vrhů, nezabřeznutí, atd..

 

4. Volba delegátů na Konferenci KCHLS

Ing. Šarman navrhl za delegáty: M. Kašpar, J. Šarman, J. Smrž, P. Stoklásková, náhradník: R. Kašpar.

Proběhlo hlasování, všichni přítomní souhlasí s navrženými delegáty.

 

5. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku, Pracovní kokr 2019

 

Vedoucí sekce pan Ing. Josef Smrž společně s předsedou KCHLS Ing. Jaroslavem

Šarmanem předali poháry přítomným majitelům nejúspěšnějších anglických kokrů

v soutěži Kokr roku 2019, Junior Kokr roku 2019 a Nejlepší pracovní kokr roku 2019.

 

Kokr roku 2019

Pořadí     Jméno        Koeficient

1. Franceska Andraste Maj.: Dr. Alena Kořínková/Ivana Najmanová 47,0

2. Dolce Vita Oreaster Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová 36,6

3. Riky Golden Rosmery Maj.: Miloš Kašpar 26,0

4. Cathelyn Victorie Oreaster Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová 24,6

5. Dallaman Oreaster Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová 24

 

Junior Kokr roku 2019

Pořadí      Jméno     Koeficient

1. Sagi Golden Rosmery Maj.: Linda Eliášková 39,7

2. Dolce Vita Oreaster Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová 32,0

3. Riky Golden Rosmery Maj.: Miloš Kašpar 22,7

4. Cairo Rosmery Tarakim Maj.: Miloš Kašpar 19,3

5. Leganza Schönez Maj.: Ing. Dana Pacoltová 15,3

6. Dallaman Oreaster Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová 12,7

 

Veterán kokr roku 2019

Pořadí     Jméno       Koeficient

1. Albee Orange Star Maj.: Iveta Doubravská 22,0

2. Beauty Spot Faledo Maj.: Bc. Martina Dvořáková 21,0

3. Diana z Černého Slezska Ing.Dana Pacoltová 5,0

 

Pracovní kokr roku 2019

1. Ben Mamazel Koki

Majitel a vůdce: Radek Tuček/Věra Tučková

1255 b. (LZ 262, KPZ 244+300, VZ 399+50)

2. Ebro Deermount

Majitel a vůdce: Ing. Jaroslav Šarman

1186 b. (KPZ 188, LZ 317, KBZ 117+300, BZH 178, ZVVZ 86)

3. Edmond Elliot Blatov Junior

Majitel a vůdce: Lucie Kolouchová

1064 b. (PZ 143, LZ 259, KBZ 104,VZ 408+50, MKVZ +100)

 

6. Informace o klubových akcích v r. 2020

Ing. Smrž shrnul účast AC na zkouškách s loveckou upotřebitelností v r. 2019: PZ 15 AC, LZ 8 AC, VP 2 AC, BZ 13 AC, BZH 3 AC, ZK vyhánění 1 AC, VZ 4 AC

Ing, Šarman informoval o pracovních akcích 2020, které jsou na webu KCHLS. MMŠ se bude konat v Lipové (Cheb) 12. - 13. 9. 2020, za 2 roky by měl být opět na Moravě. Na www KCHLS je online rezervace na zkoušky, podobný systém by měl vzniknout i pro placení členských příspěvků.

7. Diskuse

 

- Ing. Smrž upozornil na Aujeszkyho chorobu a nebezpečí naháněk pro psy nejen pro

AC

- p. Podrazilová upozornila na to, že náhradníci, zapsaní na klubové zkoušky, by se

měli informovat aspoň týden předem, že budou na zkoušky nastupovat

- Ing. Smrž upozornil, že od 15. 1. 2020 se musí hlásit 3 a více fen v jedné domácnosti

na SVS, od 1. 1. 2020 musí být všichni psi čipováni

 

8. Usnesení ze schůze sekce AC ve Velké Bíteši 26. 1. 2020

Schůze sekce bere na vědomí:

- informace z výboru KCHLS, ČMKU a ČMMJ

- informace o vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2019

Schůze sekce schvaluje:

- delegáty na Konferenci KCHLS: Miloslav Kašpar, Ing. Josef Smrž, MVDr. Pavlína Stoklásková, Ing. Jaroslav Šarman, náhradník - PhDr. Radim Kašpar.

 

Schůzi sekce ukončil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž.

 

 

Zapsala MVDr. Pavlína Stoklásková

Ověřil Ing. Jaroslav Šarman