Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Velká Bíteš 4.3.2018

26. 4. 2018

Zápis ze schůze sekce AC při KCHLS, Velká Bíteš 4. 3. 2018

Přítomno: 7 členů + 3 hosté

Omluveni: M.+M.+R. Kašparovi, P. Šulcek, J.Jindřichovská, D. Konečná, M. Petráň

Schůzi sekce zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem schůze.

Program schůze:

 1. Zahájení a zpráva o prezenci

 2. Zprávy hlavního poradce chovu KCHLS a poradců chovu AC

 3. Informace z výboru KCHLS

 4. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2017 a Pracovní kokr roku 2017

 5. Informace z ČMKU a ČMKJ

 6. Výstavy 2018

 7. Zkoušky z výkonu

 8. Diskuse (Pravidla soutěží - kokr roku a pracovní kokr roku, nácvik na ZV, společné akce,…)

 9. Usnesení

 10. Závěr

 

1. Program jednání zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který seznámil přítomné s návrhem programu schůze.

2. Zprávy poradců chovu

p. Smržová (PCH Čechy) informovala: 29 vrhů - 14 vrhů jednobarevných, 15 barevných, celkem 124 štěňat

Zpráva hl. poradce chovu - M. Kašpar nepřítomen

Ing. Šarman jen informoval

 • počty štěňat i vrhů jsou meziročně beze změn

 • prodej štěňat AC bez PP členy KCHLS, řeší hl.poradce chovu a předseda

 • o provedené zkoušce paternity u svého odchovu štěněte - černého psa

s kladným výsledkem, rodiče oba s pálením můžou mít potomka černé barvy.

3. Ing. Šarman přednesl minformace z výboru KCHLS:

- připravované výstavy 2018

- KV v Náměšti na Hané 28., 29. 7. 2018, propozice na www KCHLS,

v roce 2017 byla s výstavou v Náměšti spokojenost,

- KV bez KV 27. 10. v Berouně.

- zkoušky - plán na 2018 hotový, seznam na webu

- 2x PZ, vrcholové zkoušky - MMŠ v září v Litohoři (okr.Třebíč)

- připomenul včasné přihlašování na zkoušky a placení včas

- Ing. Smrž požádal o lepší komunikaci paní výcvikářky ohledně

potvrzování zkoušek

4. Informace z ČMKU a ČMKJ - Ing. Šarman

- členská základna KCHLS 1200 členů, koncem r. 2018 platba čl. poplatků na 2 roky

- v březnu Sněm ČMKJ

- Klub křepeláků - připomínky kvůli hlasitosti, chtějí změnu - prokazovat hlasitost.

 

5. Vyhodnocování soutěže Kokr roku, Pracovní kokr roku 2017

Vedoucí sekce pan Ing. Josef Smrž společně s předsedou KCHLS Ing. Jaroslavem

Šarmanem předali poháry přítomným majitelům nejúspěšnějších anglických kokrů

v soutěži Kokr roku 2017, Junior Kokr roku 2017 a Nejlepší pracovní kokr roku 2017.

Kokr roku 2017

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Eila Andraste

Maj.: Ivana Najmanová

42,0

2.

Filon Ricci Club

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční

39,6

3.

Cathelyn Victorie Oreaster

Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová

37,2

4.

Coudy Canigou Oreaster

Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová

37,2

5.

Zaza z Vejminku

Maj.: Martina Dvořáková

26,6

6.

Vigorrus Velvet Goldtime

Maj.: Iva Maršíková

26,2

7.

Kasiopea Sant Tulip

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční

22,2

 

Junior kokr roku 2017

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Tara od Bukové studánky

Maj.: Iva Maršíková

24,0

 

Veterán kokr roku 2017

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Jenny z Chalupecké louky

Maj.: Ivana Najmanová

18,3

2.

 Albee Orange Star

Maj.: Iveta Doubravská

17,7

Pracovní kokr roku 2017

 

1.

Filadelfia Štěprová

Majitel a vůdce: Ing. Jaroslav Šarman

2386 b.

(VZ 466, KPZ 210 +300, KLZ 292+200, KZVP 92+300, KBZ 119+200,  BZH 207)

2.

Coudy Canigou Oreaster

Majitel a vůdce: Mgr. Marcela Podrazilová a David Podrazil

2336 b.

(MKVZ 441+400+300+100, KLZ 312+300,  KPZ 208 +200, ZVP 75)

3.

Fabio z Březnického Balkánu

Majitel a vůdce: Zbyněk Holub

1034 b. (KZVP 86+300, KBZ 132 +300,   PZ 216)

 

6. Diskuse:

Pravidla soutěže Kokr roku - návrh Ing. Smrže: z hodnocení jsou vyjmuty krajowé wýstawy v Polsku, pořádá se jich přes 60 ročně, není tam vyvážená konkurence, budou se počítat jen výstavy mezinárodní

Ing. Smrž také upozornil na to, že soutěž Kokr roku je soutěž klubová, tudíž se jí může zúčastnit jen člen KCHLS

- M. Podrazilová navrhla - měly by být zahrnuty výsledky z Cruft´s a zahraničních klubových výstav

Odsouhlaseno:

- bonifikace za účast na Cruft´s, evropských a světových výstavách, na klubových výstavách v zemích původu AC

Odsouhlasen návrh pravidel pro hodnocení v soutěži Pracovní kokr roku.

M. Podrazilová informovala, že nácvik na zkoušky se bude konat 16. a 17.6. 2018 v honitbě Zbraslav - nabídka výcviku pro všechny plemena.

 

7. Usnesení ze schůze sekce AC ve Velké Bíteši 4.3.2018

Schůze sekce bere na vědomí:

- informace z výboru KCHLS, ČMKU a ČMMJ

- informace o vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2017

Schůze sekce schvaluje:

- pravidla soutěže Kokr roku a Pracovní kokr roku

 

8 Schůzi sekce ukončil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž.

 

Zapsala MVDr. Pavlína Stoklásková

 

Ověřil Ing. Šarman