Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Pávov 12.4.2015

8. 5. 2015

Zápis ze schůze sekce AC při KCHLS, Pávov u Jihlavy 12. 4. 2015

 

Přítomno: 8 členů + 3 hosté

 

Omluveni: M.+M.+R. Kašparovi, P. Šulcek, M. Králová, MVDr. Bendová, manželé Koneční, M. Kubíková, Ing. D. Pacoltová, M. Petráň

 

Schůzi sekce zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem schůze.

 

Program schůze:

 1. Zahájení, zpráva o prezenci
 2. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce
 3. Zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucího sekce
 4. Informace z výboru KCHLS
 5. Informace o proběhlých a připravovaných akcích
 6. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2014
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr

 

2. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce 23. 3. 2014

      Z posledního jednání schůze sekce nevyplynuly žádné úkoly.

 1. Předneseny zprávy  jednotlivých poradců chovu

 

p.Smržová (jednobarevní + vícebarevní AC Čechy):

- za rok 2014 bylo 28 vrhů, 139 štěňat (jednobar. 10 vrhů 55 štěňat, vícebar. 18 vrhů  

  84 štěňat) - zvýšení oproti roku 2013

- zmínila to, že majitelé fen si v krycím listu vybírají krycího psa vždy sami

 

- přednesla zprávu za MVDr. J. Bendovou (vícebarevní AC Morava):

 vystaveno 9 doporučení ke krytí, uskutečněno 5 krytí, 5 vrhů - 26 štěňat

 ( 2 vrhy přecházely z předchozího roku - 14 štěňat)

 

- přečetla zprávu zaslanou M. Kašparem ( jednobarevní AC Morava, hl. poradce 

  chovu):

  v roce 2014 celkem 84 vrhů, 241 štěňat

  od r. 2014 uchovněno 8 fen ( z toho 5x zkouška z výkonu, 7x DKK 0/0), 7 psů (1x zk z  výkonu)

  v r. 2015 uchovněny 4 feny ( 2x zkouška z výkonu) a 5 psů

  v r. 2015 vystaveno 13 krycích listů

 

- Ing. Šarman doplnil - import 3 psi, chovných zvířat celkem 470

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva vedoucího sekce Ing.Josefa Smrže

 1. upozornil na schválení nového soutěžního řádu pro všechny kluby KCHLS, je i na webu KCHLS, proběhlo školení rozhodčích z výkonu koncem března v Táboře, zúčastnilo se asi 100 rozhodčích
 2. informoval o všech proběhlých klubových zkouškách v roce 2014 a o účasti a výsledcích AC na těchto zkouškách

      MMŠ absolvovali úspěšně 2 AC - 3. místo II. c. Ymany Magic Fay Marcato   

      Line, D. Podrazil, 4. místo II. c. Zina z Březnického Balkánu, Mgr. R. Edrová

 

      Ing. Šarman informoval podrobněji o průběhu MMŠ

 

 1. informoval, že 17. 8. 2014 pořádala sekce nácvikové zkoušky (ZV, PZ, SVP)

      v Čelákovicích, přihlášeno 21 psů

 1. oznámil, že M. Králová organizuje 4.-11.7.2015 2. výcvikový tábor s AC
 2. informoval o účasti a výsledcích AC na KV v Humpolci 2014

 

 

 1. Ing.Šarman přednesl informace z výboru KCHLS

 

- konala se valná hromada ČMKU - delegace našich členů do předsednictva - Ing. Kubeš, 

  M. Kašpar - opět zvoleni, mírné změny ve složení předsednictva a dozorčí rady

- informoval, že na ČMKU je v jednání omezení nebo zrušení krmení psů ve výstavních

  kruzích

- upozornil, že od letošního roku může pořádání zkoušek s loveckou upotřebitelností zastřešit pouze ČMMJ nebo Asociace myslivosti ČR.  Klub Sv. Eustacha je subjekt, který nemá smlouvu s ČMKJ, nemůže zapisovat do PP, atd. více info na stránkách KCHLS

 

 1. Ing. Šarman informoval o připravujících se akcích:

- pořádání zkoušek na obvyklých místech, mezinárodní klubové všestranné zkoušky slídičů v jižních Čechách

- KV + SV v Humpolci se koná 9.-10. 5. 2015 - rozhodčí pro AC Mrs. J.+ V. Madsen

  (DK), přihlášeno kolem 50 AC

- KV s CAC bez KV se koná 8.8.2015 v Pardubicích, rozhodčí B. Jackson (UK)

 

 1. Vedoucí sekce pan Ing. Josef Smrž společně s předsedou KCHLS Ing. Jaroslavem Šarmanem předali poháry přítomným majitelům nejúspěšnějších anglických kokrů v soutěži Kokr roku 2014, Junior Kokr roku 2014, Veterán kokr roku 2014 a Nejlepší pracovní kokr roku 2014.

Kokr roku 2014

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Rihana z Chalupecké louky

Maj.: Milada Kubíková

 42,0

1.

Beauty Spot Faledo

Maj.: Bc.Martina Dvořáková

 42,0

    2.

Agnes Andraste

Maj.: Ivana Najmanová

 31,0

 

 

Junior kokr roku 2014

Pořadí

Jméno

Koeficient

   1.

Bucifal Andraste

Maj.: Ivana Najmanová

 47,3

2.

Vanilla z Chalupecké louky

Maj.: Milada Kubíková 

 25,0

 

Veterán kokr roku 2014

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Tadeas Marcato Line        

Maj.: Lucie Sýkorová

 12,0

 

Nejlepší pracovní kokr roku 2014

1.

 

Adéla z Březnického Balkánu

Majitel a vůdce:  Ing. Jaroslav Šarman

1620 b.

(PZ 246+200, SVP 100+300, LZ 304, VZ 470)

2.

 

Easy z Chlumeckého zátiší

Majitel a vůdce: Martina Králová

 

1267 b.

(VZ 403, PZ 218, LZ 292, SVP 80, BZ 100, BZH 174)

3.

 

Zina z Březnického Balkánu

Majitel a vůdce: Mgr. Radka Edrová 

1052 b.

(MMŠ 424+100, PZ 252+300)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Diskuse:
  1. Ing. Smrž podotkl, že titul BOS není hodnocen v soutěži Kokr roku, bylo stanoveno 8 bodů za titul BOS. Kdyby nastala rovnost bodů při soutěži Kokr roku, dodají konkurenti výsledek další výstavy a ten rozhodne o umístění

     ( při Junior kokr roku  a Veterán kokr roku se dokladují nejméně 3 výstavy,

     při Kokr roku se dokladuje nejméně 5 výstav) – schváleno.

 1. Ing. Smrž informoval , že se v březnu tohoto roku objevil na inzertním serveru inzerát o prodeji většího počtu dospělých jedinců AC, z toho 4 s PP pocházející z KCHLS a z CC. Z důvodu zájmu o rychlé a bezpečné řešení   osudu těchto jedinců byli z množírny chovateli nebo jejich blízkými osobami odkoupeni.Všichni kokři byli v zuboženém stavu, podvyživení, s vleklými zdravotními problémy, i narušenou psychikou. Sekce AC podala podnět Krajské veterinární správě k následnému šetření a poskytla důkazy  (veterinární zprávy z vyšetření a svědectví). KVS provedla šetření a z důvodu špatného zdravotního stavu a špatného ustájení udělila majitelům pokutu.

      K tomuto tématu proběhla diskuse a paní I. Najmanová informovala o vzniku

      spolku Chováme poctivě z.s.. Spolek má snahu poskytovat odborné vzdělávání

      chovatelů, zasadit se o osvětu zdravotního stavu chovaných jedinců a o změnu

      stávající legislativy týkající se zastavení šíření množíren psů.

 

 

 1.  Usnesení ze schůze sekce AC v Pávově 12. 4. 2015

 

Schůze sekce bere na vědomí:

 1. zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucího sekce
 2. informace z výboru KCHLS
 3. informace o připravujících se akcích
 4. informace o vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku  2014
 5. stanovení počtu bodů za titul BOS v soutěži Kokr roku - 8 a jak postupovat při rovnosti bodů při soutěži Kokr roku

 

 1. Schůzi sekce ukončil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž.

 

Zapsala MVDr. Pavlína Stoklásková

Ověřil Ing. Jaroslav Šarman