Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Pávov 23.3.2014

28. 4. 2014

Zápis ze schůze sekce AC při KCHLS, Pávov u Jihlavy 23.3.2014

 

Přítomno: 12 členů + 1 host

 

Omluveni: Ing. Dana Pacoltová, Martin Petráň, Pavel Šulcek,Miloš Kašpar, Miloš Kašpar jun., Radim Kašpar, MVDr. Bendová

 

Schůzi sekce zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem schůze.

 

Program schůze:

1. Zahájení, zpráva o prezenci

2. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce

3. Zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucího sekce

4. Informace z výboru KCHLS

5. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2013

6. Informace z ČMKU a ČMKJ

7.Výstavy 2014     

8. Zkoušky z výkonu, nové zkušební řády , diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

 

 

 

 

 

 1. Program jednání zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který seznámil přítomné

      s návrhem programu schůze.

 

 1. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce 24.3.2013

      Z posledního jednání schůze sekce vyplynuly následující úkoly:

 • zajištění oficiálního překladu  novelizovaného standardu AC ( ČMKU a Ing. Šarman) – provedeno.
 • projednání postupů plateb členských příspěvků  ( matrika -  Ing. Šarman, M. Kašpar)

     - projednáno.

 • projednaní platby členů za nadpočetná štěňata ( chovatelská rada - M. Kašpar)

     - projednáno, zůstává beze změn.

 

 

 1. Předneseny zprávy  jednotlivých poradců chovu a hlavního poradce chovu, zveřejněny budou v zápise z chovatelské rady, která se bude konat 6.6.2014.

 

 

 

Zpráva vedoucího sekce Ing. Josefa Smrže

Ing. Smrž informoval o proběhlých akcích v roce 2013. Připomněl pořádání kokrařských setkání v Čechách i na Moravě. Podrobněji seznámil s Klubovou výstavou bez zadávání KV v Praze Uhříněvsi. Posteskl si nad mizivým zapojením členů sekce AC do pořádání výstavy, ač tato byla prezentována jako akce sekce AC. Poděkoval všem, kdo se jakkoliv aktivně zapojili do organizace.

 

 

 1. Ing. Šarman seznámil členy s  informacemi z výboru KCHLS

-         Stav pokladny a účtů KCHLS k 3.1.2014 : 1.600.173,80 Kč.

-         Rozpočet na rok 2014 navržen jako mírně přebytkový: příjmy 570.000,- Kč, výdaje: 453.000,- Kč. Celkový vývoj hospodaření je výrazně závislý na ekonomickém výsledku výstav.

-         Rozhodčí pro AC na výstavách v Humpolci : sobota Adam Murray (ChS : WORELWOOD), neděle : Duško Piljevic (CHS: GALLINAGOS).

 

 

 1. Vedoucí sekce Ing. Josef Smrž společně s předsedou KCHLS Ing. Jaroslavem Šarmanem předali poháry přítomným majitelům nejúspěšnějších anglických kokrů v soutěži Kokr roku 2013, Junior Kokr roku 2013, Veterán kokr roku 2013 a Nejlepší pracovní kokr roku 2013.

                     

                                                    Kokr roku 2013

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Balantine Tarakim

Maj.: Milada Kubíková

 45,0

2.

 Beauty Spot Faledo

Maj.: Bc.Martina Dvořáková

 38,0

3.

 Simon z Blatova

Maj.: Dana Smržová

 29,6

4.

 Rihana z Chalupecké louky

Maj.: Milada Kubíková

 28,2

5.

  Wirgie Saint Tulip 

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční  

 19,2

 

                                                      Junior kokr roku 2013

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

  Filon Ricci Club 

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční 

 33,0

2.

  Rihana z Chalupecké

Maj.: Milada Kubíková 

 20,0

3.

  Allert’s Hertog

Maj.: Vlasta Hartmannová

 12,0

 

                                                    Veterán kokr roku 2013

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

 Faultles Sweet of Sant Tulip

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční

 19,7

2.

 Scheerclever Frederick

Maj.: MVDr. Kadlec

10,3

 

 

                                                      Pracovní kokr roku 2013

 

 

1.                           

 

Ymany Magic Fay Marcato Line

Majitel a vůdce:  Mgr. Marcela Podrazilová a David Podrazil                                                   

1692 b.

( VZ 478, KBZ 102 + 200, LZ 360, KPZ 252 + 300)

2.

 

Artys Blue Tiffany Diamond

Majitel a vůdce: Václav Turhober

 

1536 b.

(VZ 485, KBZ 112 + 300, KSVP 94, KPZ 245 + 300)

3.

 

Igor z Chalupecké louky

Majitel a vůdce: Ing. Eva Procházková                          

687 b.

(VZ 396, LZ 291)

 

 

 

 

  

 1. Informace z ČMKU a ČMKJ – Ing. Šarman
  • seznámil členy s obsahem změn ve výstavním řádu ČMKU – kompletní prezentace změn – viz odkaz :

http://www.cmku.cz/soubory/odborne_materialy/28_setkani_rozhodcich_cmku_brno_16.3.2014.pdf

 

 

 1. Výstavy – viz bod. 4
 2. Zkoušky z výkonu, nové zkušební řády, diskuse    

Ing. Šarman informoval :

-         nové zkušební řády pro loveckou upotřebitelnost platné od 1.4.2014 – měly by být k dispozici v tištěné verzi od dubna 2014.

-         Klubové zkoušky retrívrů budou v roce 2014 probíhat podle ZŘ platného od 1.1.2008. Po dohodě s RK CZ budou vytvořeny zkušební řády pro soutěže.

-         Klubové zkoušky slídičů v roce 2014 by měly taktéž probíhat podle starých zkušebních řádů – důvodem je možnost zadávání titulů CACT a res. CACT. Bude potvrzeno na jednání výboru 11.4.2014. ZŘ pro soutěže slídičů budou vycházet ze ZŘ pro loveckou upotřebitelnost s tím, že budou drobně doplněny a upraveny některé disciplíny a popsány specifika některých soutěží – např. MMŠ. Platné budou od 1.1.2015.

K tématu proběhla diskuse nad možností zadávání titulů a vhodností a nevhodností pořádání klubových akcí dle starých ZŘ a dle nových ZŘ pro loveckou upotřebitelnost.

Ing. Šarman vysvětlil, že zadávání titulů CACT a res. CACT se řídí směrnicí ČMKJ a nové zkušební řády jí budou podléhat i nadále , tj. stále bude platit  podmínka účasti minimálně 6 slídičů na zkouškách, aby jim mohly být tituly, po splnění dalších podmínek, zadány. Ing. Smrž vyjádřil zklamání z tohoto závěru.

Pan Turhober se vyjádřil k nevhodnosti zadávání titulu CACT na zkouškách vloh. Ing. Šarman vysvětlil, že k tomuto bylo přistoupeno proto, aby byla zjednodušena možnost získání titulu ICH. Žádná změna se v tomto směru nebude navrhovat.

 

Ing. Šarman informoval na základě podkladů zpracovaných výcvikářem klubu panem Ing. Horynou o účasti kokrů na zkouškách:

 

Souhrn 2013

ZV

PZ

LZ

BZ

SVP

VZ

BZH

HZ

Celkem obstálo

AC

37

12

5

12

2

4

-

-

72

Celkem slídiči

88

64

19

43

10

14

7

0

245

 

 

Zadané tituly :

KZV – CACT – BERRIS DEERMOUNT, HEIDI OD BUKOVÉ STUDÁNKY

    Res. CACT – CARLITO Z OŘECHOVÉHO VRCHU, AGNES ANDRASTE

KPZ – CACT – ARTYS BLUE TIFFANY DIAMOND, YMANY MAGIC FAY MARCATO LINE

KLZ – CACT – BLUEBERRY Z CHLUMECKÉHO ZÁTIŠÍ

    Res. CACT – CATHY Z CHLUMECKÉHO ZÁTIŠÍ

KBZ - CACT– ARTYS BLUE TIFFANY DIAMOND

    Res. CACT - YMANY MAGIC FAY MARCATO LINE

 

 1.  Usnesení ze schůze sekce AC v Pávově 23.3.2014

 

Schůze sekce bere na vědomí:

  • zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucího sekce
  • informace z výboru KCHLS
  • informace o vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku  2013
  • informace z ČMKU , ČMKJ, KK ČMMJ
  • informace o konání KV KCHLS v Humpolci

 

 

 

 

 1. Schůzi sekce ukončil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž  .

 

 

 

 

        Zapsal :  Ing. Jaroslav Šarman   

      

        Ověřil :  Ing. Josef Smrž – vedoucí sekce AC KCHLS