Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Humpolec 24.1.2016

4. 3. 2016

Zápis ze schůze sekce AC při KCHLS, Humpolec 24.1.2016

 

Přítomno: 14 členů + 3 hosté

 

Omluveni: Drahomíra Konečná, Miloš Kašpar jun., Radim Kašpar, MVDr. Bendová, Pavel Šulcek

 

Schůzi sekce zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem schůze.

 

Program schůze:

1. Zahájení, zpráva o prezenci

2. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce

3. Zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucího sekce

4. Informace z výboru KCHLS

5. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2015

6. Návrh a volba delegátů sekce AC na konferenci KCHLS

7. Různé

8. Usnesení

9. Závěr

 

 

 

 

 

 1. Program jednání zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který seznámil přítomné

s návrhem programu schůze.

 

 1. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce .2014

 

 

 1. Předneseny zprávy jednotlivých poradců chovu a hlavního poradce chovu

M. Kašpar – okomentoval rozhodnutí Chovatelské rady – od 1.1.2016 nelze již uchovňovat jedince na základě výsledků z oblastních a krajských výstav. KCHLS nedoporučuje v chovu AC míchání barev (krytí mezi barevnými a jednobarevnými).

V roce 2015 bylo uchovněno 30 fen a 11 psů, u 1/3 uchovněných fen byly absolvovány lovecké zkoušky. V roce 2015 bylo přes 100 vrhů AC (v obou klubech), podrobná statistika z plemenné knihy bude v průběhu jarních měsíců 2016.

D. Smržová – informovala o počtu vystavených krycích listů – jednobarevní – 15 krycích listů, 12 vrhů, 60 štěňat, barevní – 24 krycích listů, 16 vrhů, 67 štěňat.

MVDr. Bendová – omluvena

 

Zpráva vedoucího sekce Ing. Josefa Smrže

Ing. Smrž informoval o proběhlých akcích od roku 2012, podrobněji se věnoval komentáři účasti AC na vrcholových zkouškách MKVZ a MMŠ a činnosti sekce za uplynulé čtyřleté období. Poděkoval všem, kdo se aktivně účastní na prezentaci plemene AC – setkání, výcvikové tábory, výstavy, apod.

 

 

 1. Ing. Šarman seznámil členy s informacemi z výboru KCHLS – schválení nových stanov KCHLS, které jsou v souladu s Novým občanským zákoníkem, konferencí per rollam. Vklad na rejstříkový soud je připraven.

- v roce 2016 bude 1.10.2016 uspořádána klubová výstava bez zadávání titulu klubový vítěz v hale Zetoru v Brně. Výstava bude určena pro španěly a vodní psy. Pro všechna plemena v rámci klubu bude uspořádána již tradiční víkendová dvojvýstava v Humpolci. Vyzval k hojné účasti i pomoci při organizačním zabezpečení všech akcí klubu.

 

 

 

 1. Vedoucí sekce Ing. Josef Smrž společně s předsedou KCHLS Ing. Jaroslavem Šarmanem a hlavním poradcem chovu Milošem Kašparem předali poháry přítomným majitelům nejúspěšnějších anglických kokrů v soutěži Kokr roku 2015, Junior Kokr roku 2015, Veterán kokr roku 2015.

 

Kokr roku 2015

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Rihana z Chalupecké louky

Maj.: Milada Kubíková

 41,4

2.

Wirgie Sant Tulip

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční

 33,2

    3.

Filon Ricci Club

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční

 31,6

 

 

Junior kokr roku 2015

Pořadí

Jméno

Koeficient

   1.

Wandalka z Chalupecké louky

Maj.: Milada Kubíková

 34,0

2.

Kasiopea Sant Tulip

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční

 18,0

3.

Cedra Deermount

Maj.: MVDr. Pavlína Stoklásková

 9,0

4.

Caesar Deermount

Maj.: MVDr. Pavlína Stoklásková

 8,0

 

Veterán kokr roku 2015

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Grand Sant Tulip       

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční

 17,0

 

 

 

Vyhodnocení soutěže o nejlepšího pracovního kokra roku 2015 proběhne při vhodné příležitosti – zřejmě některá z vrcholných klubových akcí – důvodem je nekompletnost výsledků k termínu schůze sekce AC.

 

 

 1. Návrh a volba delegátů na konferenci KCHLS 19.3.2016 Humpolec

Ing. Šarman seznámil přítomné s klíčem pro určení počtu delegátů za jednotlivé sekce. Sekce AC má být na konferenci zastoupena 5 delegáty.

Ing. Šarman navrhl následující členy sekce AC :

Ing. Jarmila Jindřichovská

Miloslav Kašpar

Ing. Josef Smrž

MVDr. Pavlína Stoklásková

Ing. Jaroslav Šarman

Náhradník : Martin Petráň

 

Pro 14 hlasů

Proti 0

Zdržel se 0.

 

 1. Volba vedoucího sekce AC

Miloslav Kašpar navrhl ponechat volbu vedoucího sekce až po jednání Konference KCHLS.

Možný termín jednání – červnová výstava Brno nebo Klubová v Humpolci ?!

 

 1. Různé

Ing. Smrž informoval o kauze paní Vávrovské – dříve chov bez PP, nyní snad členka KCHLS. Dotazoval se na možnost řešení, případně opatření proti podobným případům. Diskuse k problematice – nelze omezovat členy, pokud se nedopustili přestupku proti chovatelským předpisům v rámci svého členství v KCHLS.

V. Maršík – upozornil na přechod členů od CC do KCHLS, tito členové se měli dopustit přestupků proti chovatelským předpisům a byli za to v rámci CC sankcionováni. Bylo by žádoucí, aby se tato jejich minulost brala v úvahu při přechodu do KCHLS. – Odpověděl M. Kašpar – je to o komunikaci mezi oběma kluby. KCHLS nemá o prohřešcích těchto osob v CC relevantní informace.

 

 

 

Miloš Kašpar seznámil přítomné se změnami ve vedení sekcí německého křepeláka a sekce málopočetných.

 

 1. Usnesení ze schůze sekce AC v Humpolci 24.1.2016

 

Schůze sekce AC :

 

Schvaluje delegáty sekce AC na jednání konference KCHLS 19.3.2016 v Humpolci :

Ing. Jarmila Jindřichovská

Miloslav Kašpar

Ing. Josef Smrž

MVDr. Pavlína Stoklásková

Ing. Jaroslav Šarman

Náhradník : Martin Petráň

 

bere na vědomí:

  • zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucího sekce

  • informace z výboru KCHLS

  • informace o vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2015

  • informace o kauze paní Vávrovské

 

 

 

 

 

 1. Schůzi sekce ukončil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž .

 

 

 

 

Zapsal : Ing. Jaroslav Šarman

 

Ověřil : Ing. Josef Smrž – vedoucí sekce AC KCHLS