Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Humpolec 18.2.2017

2. 3. 2017

Zápis ze schůze sekce AC při KCHLS, Humpolec 18. 2. 2017

 

Přítomno: 9 členů + 2 hosté

Omluveni: M.+M.+R. Kašparovi, P. Šulcek, M. Kubíková, Ing. D. Pacoltová

Schůzi sekce zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem schůze.

Program schůze:

 1. Zahájení a zpráva o prezenci

 2. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce

 3. Informace z výboru KCHLS

 4. Informace z ČMKU a ČMKJ

 5. Zprávy hlavního poradce chovu KCHLS a poradců chovu AC

 6. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2016

 7. Informace z MMŠ 2016

 8. Informace o klubových akcích r. 2017

 9. Diskuse

 10. Usnesení

 11. Závěr

 

 1. Program jednání zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který seznámil přítomné s návrhem programu schůze.

 2. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce 24. 1. 2016

Z posledního jednání schůze sekce nevyplynuly žádné úkoly.

 1. Ing. Šarman informoval o zprávách z výboru KCHLS:

- 9. 3. 2016 se konala Konference KCHLS, kde proběhla volba nového výboru,kontrolní a kárné komise, novou výcvikářkou se stala Mgr. Marcela Velebová, matrikářkou Zuzana Pražanová. Byl zrušen poplatek za štěňata od 1. 4. 2016.

- výstavy - 2016 KV v Humpolci slídiči + retrívři dohromady

- 2017 KV pro slídiče samostatně 27.-28. 5. 2017

v Náměšti na Hané, propozice na www. kchls.cz a na sekčním webu,

- KV bez KV 14. 10. 2017 v Brně.

- zkoušky - novou výcvikářkou Mgr. Marcela Velebová

- mohla by být větší účast na zkouškách kvůli zadávání CACT (min. 6

slídičů), v případě menšího počtu přihlášených slídičů informovat

v předstihu před zkouškami vůdce, že nebude zadáván CACT.

Je vhodné obnovit dvojí konání KBZ v běžném roce tak, jak tomu bylo

dříve.

- plán zkoušek na 2017 hotov, MKVZ v září Hulíně, následně MMŠ 2018.

- v červnu 2016 byla chovatelská rada, jedna změna - nový poradce chovu pro jednobarevné AC v regionu Morava PhDr. Radim Kašpar.

- informace z ČMKU a ČMMJ – schválení delegace rozhodčích na zkoušky se zadáním CACT má na starosti p. Dalibor Smékal. Vlastní delegace a kontakt s rozhodčími je na výcvikáři klubu.

4. MMŠ 2016

- z pohledu vůdců i rozhodčích bylo vše O.K., kladné ohlasy

- p. Turhober jako jeden z účastníků MMŠ vyjádřil spokojenost ze strany organizace, rozhodčích i terénů, poděkoval všem, co se na MMŠ podíleli

- jediné negativum - řešil se jeden protest, který vrchní rozhodčí zamítl. K žádnému porušení zkušebního řádu nedošlo.

 

5. Zpráva hl. poradce chovu - M. Kašpar nepřítomen

Ing. Šarman jen informoval, že počty štěňat AC zůstávají na úrovni předchozích let.

6. Vyhodnocování soutěže Kokr roku – vedení sekce spolu s členy výboru KCHLS provede změnu pravidel soutěže s ohledem na udělované tituly. Členové sekce mohou podat návrhy písemně na e-mail sekce k možnému zapracování do pravidel soutěže, a to do 30.5.2017.

Vedoucí sekce pan Ing. Josef Smrž společně s předsedou KCHLS Ing. Jaroslavem Šarmanem předali poháry přítomným majitelům nejúspěšnějších anglických kokrů v soutěži Kokr roku 2016, Junior Kokr roku 2016 a Nejlepší pracovní kokr roku 2016.

Kokr roku 2016

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Rob of Rosmery Ricci Club

Maj.: Miloš Kašpar

 45,2

2.

Xisa z Chalupecké louky

Maj.: Milada Kubíková

 40,6

    3.

Bucifal Andraste

Maj.: Ivana Najmanová

 40,4

 4.  

Beauty Spot Faledo

Maj.: Bc. Martina Dvořáková

 34,2

5. - 6.

Princ Tobias od Bukové studánky

Maj.: Iva Maršíková

 31,6

5. - 6.

Wandalka z Chalupecké louky

Maj.: Milada Kubíková

 31,6

 

 

 

7.

 

Coudy Canigou Oreaster

Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová

 

 

 

 

18,9

8.

Cathelyn Victorie Oreaster

Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová

 15,9

  

Junior kokr roku 2016

Pořadí

Jméno

Koeficient

   1.

Xisa z Chalupecké louky

Maj.: Milada Kubíková

 43,0

2.

Eila Andraste

Maj.: Ivana Najmanová

 39,33

3.

Xillana z Chalupecké louky

Maj.: Milada Kubíková

 27,66

4.

Vigorrus Velvet Goldmine

Maj.: Iva Maršíková

27,33

5.

Zaza z Vejminku

Maj. : Bc Martina Dvořáková

26,66

6.

Naty Black Rosmery

Maj.: PhDr. Radim Kašpar

24,66

7.

Cathelyn Victorie Oreaster

Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová

23,66

8.

Coudy Canigou Oreaster

Maj.: Mgr. Marcela Podrazilová

 16,00

 

Pracovní kokr roku 2016

1.

Adéla z Březnického Balkánu

Majitel a vůdce: Ing. Jaroslav Šarman

1556 b.

(MMŠ 466 + 500 + 300 + 100, HZ 190)

2.

Artys Blue Tiffany Diamond

Majitel a vůdce: Václav Turhober

 

731 b.

(MMŠ 431 + 200 + 100)

3.

Coudy Canigou Oreaster

Majitel a vůdce: Mgr. Marcela Podrazilová      a   David Podrazil

605 b.

(KPZ 212 + 300, BZ 93)

Ing. Smrž vyhodnotil výsledky soutěží Kokr roku a Junior kokr roku (exteriér) za období 2010 – 2016 a Pracovní kokr roku za období 2004 - 2016.

V historii soutěží v exteriéru Kokr a Junior kokr roku za léta 2010 – 2016 dosáhla nejlepšího výsledku Milada Kubíková, kdy se jejích 7 jedinců umístilo celkem 12x na 1. – 3. místě soutěží - 5x 1.místo , 6x 2.místo, 1x3.místo.

V historii soutěže Pracovní kokr roku v pořadí prvních třech míst dosáhli vůdci a chovatelské stanice za léta 2004 – 2016 toto umístění :

Vůdci:

 1. Ing. Jaroslav Šarman 9x , z toho 7x 1., 1 x 2., a 1 x 3. místo

 2. Martin Petráň 4x , z toho 2x 2. a 2x 3. místo

 3. Ing. Fr.Šimeček 3 x 1.místo

Martina Králová 3 x 2.místo

David Podrazil 3x, z toho 1 x 1.místo, 2x 3.místo

Smrž 3x, z toho 1x 2. místo a 2x 3.místo

Chovatelské stanice :

 1. Z Březnického Balkánu 10x (6x Šarman, 2 x Petráň, 1 x Martin Holý, 1x Radka Edrová)

 2. Z Malé kamenné 3x (1x Šarman, 2x Petráň)

Z Chlumeckého zátiší 3x (3x M. Králová)

Z Chalupecké louky 3x (1x B. Kropáčková, 1x K. Malý, 1x Ing. E. Procházková)

Z Dunajické hory 3x Ing.F. Šimeček

Marcato Line 3x (2x D.Podrazil, 1x M.Dzurková)

 1. Štěprová 2x Šarman

Z Blatova 2x Smrž

Tiffany Diamond 2x V. Turhober

Zvláštní poděkování patří skalnímu kokraři, srdcaři anglického kora, všestrannému rozhodčímu a učiteli mladších vůdců kokra, panu Václavu Turhoberovi.

Pan Turhober s posledním svým psem Artys Blue Tiffany Diamond dosáhl po dvakráte druhého místa v soutěži Pracovní kokr roku, zaslouženě spolu dosáhli na titul ČESKÝ ŠAMPION PRÁCE v loveckém výkonu a v roce 2016 s titulem r.CACT obsadili druhé místo v kokrech na MMŠ.

 

7. Diskuse:

- p. Turhober informoval o možné změně zkušebních řádů ČMMJ pro malá plemena, Ing. Smrž doplnil, že je zkušební řád na webu ČMMJ se zapracovaným dodatkem č.1/2015.

 

8. Usnesení ze schůze sekce AC v Humpolci 18. 2. 2017

 

Schůze sekce bere na vědomí:

 1.           - informace z výboru KCHLS, ČMKU a ČMMJ
 2.           - informace o MMŠ
 3.           - informace o vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2016

 

9. Schůzi sekce ukončil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž.

Zapsala MVDr.Pavlína Stoklásková

 

Ověřil Ing. Josef Smrž