Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Pávov 29.4.2012

8. 5. 2012

Zápis ze schůze sekce anglického kokršpaněla při KCHLS uskutečněné dne 29.4.2012 v Pávově u Jihlavy

 

Přítomno:   20 členů sekce  AC dle prezenční listiny + 4 hosté

Omluveni: MVDr. Jindra Bendová, Jiřina Gregorová, Ing. Jarmila Jindřichovská, Miloslav Kašpar, Miloslav Kašpar jr., Radim Kašpar, JUDr. Marek Kocáb, Radovan Matula, Ivana Matulová, Pavel Šulcek

 

Schůzi sekce zahájil vedoucí sekce AC Ing. Josef Smrž, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem jednání a upozornil na potřebu konstruktivní diskuse a případné kritiky při jednání sekce.

 

Program schůze:

 

1.      Zahájení, zpráva o prezenci

2.      Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce

3.      Zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucího sekce

4.      Informace z výboru KCHLS

5.      Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2011

6.      Ocenění chovatelů a majitelů prezentujících anglického kokra v lovecké praxi

7.      Informace o přípravě nových zkušebních řádů

8.      Veterinární přednáška MVDr. Pytelové

9.      Diskuse, různé

10.  Usnesení

11.  Závěr

 

1.      Program jednání zahájil vedoucí sekce pan Ing. Josef Smrž, který seznámil přítomné s návrhem programu jednání. Program jednání schůze sekce AC v navržené podobě byl schválen všemi přítomnými členy.

2.      Kontrola usnesení z minulé schůze sekce AC 27.11.2011:

  • Z posledního jednání schůze sekce nevyplynuly žádné úkoly.

3.      Zprávy

Pan Tobolka (jednobarevní AC – Čechy) – nedostavil se, neomluven.

 

Paní Smržová (barevní AC- Čechy)         Rok 2011

                                                       - 20 vrhů

                                                       - 100 štěňat

  Rok 2012

- 6 vystavených doporučení ke krytí (z toho již 5 krytí a 1 vrh)

                                                       

                                                       

MVDr. Bendová (barevní AC - Morava) omluvena, statistika bude ve Zpravodaji 1/2012.

 

Pan Kašpar (hlavní poradce chovu a jednobarevní AC – Morava) omluven, statistika bude ve Zpravodaji 1/2012.

                                                noví chovní jedinci 2012  - feny 5, psi 2

vystaveno 10 doporučení ke krytí (informoval Ing. Šarman)

     

                           Zpráva vedoucího sekce AC pana Ing. Josefa Smrže

-        Okomentoval dosud proběhlé výstavní akce v roce 2012.

-        Připomněl úmrtí  našeho člena p. Jiřího Soukupa a vyzval přítomné k uctění zemřelého minutou ticha.

-        Zmínil svou kritickou zprávu, kterou přednesl na Konferenci KCHLS (pokles počtu členů sekce přibližně o 100 osob).

-        Pozval přítomné na Klubovou výstavu 16.6.2012 v Pardubicích,

-        Informoval o začátku zkouškové sezóny a prvních úspěších anglických kokrů v této oblasti.

 

4.      Ing. Šarman informoval o novém složení výboru KCHLS po Konferenci KCHLS, která proběhla 18.3.2012 ve Velkém Meziříčí – sekci AC zastupují ve výboru klubu na období 2012 – 2016 : Miloslav Kašpar  jako hlavní poradce chovu KCHLS, MVDr. Pavlína Pytelová jako referentka pro výstavy a Ing. Jaroslav Šarman jako předseda KCHLS. Dále došlo ke změně v pozici jednatele KCHLS. Tuto funkci od konference zastává Ing. Dana Pospíšilová.

Výbor klubu se sešel na schůzi dne 23.3.2012 v Třeboni. Byly stanoveny hlavní priority na období 2012 – 2016: liberální chovné podmínky pro všechna plemena v klubu, zachování stabilního servisu pro všechny členy KCHLS, zabezpečení efektivního fungování orgánů klubu, efektivní nakládání s prostředky klubu při pořádání všech akcí klubu. Z aktuálních úkolů se ve výstavní oblasti objevila možnost pořádání speciální výstavy pro plemena sdružená v klubu při Evropské výstavě v Brně 2014, avšak je podmíněna dohodou s kluby, které zaštiťují totéž plemeno(a). V tomto směru se jedná. V pracovní oblasti je dále připravováno nové znění zkušebních řádů (ZŘ). Vzhledem k tomu, že KCHLS byl napaden Retriever klubem CZ z toho, že nebyly do pracovní verze zapracovány jeho připomínky, bude muset proběhnout ještě další jednání k této problematice. To se týká ZŘ pro retrívry. Pokud jde o ZŘ pro slídiče, tak tam je pracovní návrh již kompletní a případné chyby či připomínky v něm jsou již opraveny, případně zapracovány. Hlavní idea nových ZŘ je maximální zjednodušení a unifikace ZŘ blízkých lovecké praxi, které budou pro vůdce jasné a přehledné. – K přípravě nových ZŘ vystoupil Mgr. Milan Hampl, který aktuální problematiku krátce okomentoval.

5.      Vedoucí sekce pan Ing. Josef Smrž společně s předsedou KCHLS Ing. Šarmanem předali poháry přítomným majitelům nejúspěšnějších anglických kokrů v soutěži Kokr roku 2011, Junior Kokr roku 2011, Veterán kokr roku 2011 a Nejlepší pracovní kokr roku 2011.

Viz pořadí nejlepších:

- Kokr roku

1. Lynwater Sea Biscuit

Maj.: Ladislav Škarek

2. Bruce Tarakim

Maj.: Milada Kubíková

3. Zak Skar-Line  Colour Range

Maj.: Ladislav Škarek

 

-   Junior Kokr roku

1. Beauty Spot Faledo

Maj.: Bc.Martina Dvořáková

2. Bruce Tarakim

Maj.: Milada Kubíková

3. Quality Black Sant Tulip

Maj.: Vendula Burianová

 

 - Veterán Kokr roku

1. Leading-Light Phenomenan

Maj.: Vlasta Hartmannová

2. Joe Cocker Spanilá Jolanta

Maj.: Radka Dostálová

 

- Pracovní kokr roku

1. Chainie z Chalupecké louky  

Majitel a vůdce: Blanka Kropáčková                                                      

2. Easy vom Krebsbachtal

Majitel a vůdce: Ing. Josef Smrž

3. Heidy z Chalupecké louky

Majitel a vůdce: Karel Malý       

 

6.  Vedoucí sekce Ing. Josef Smrž společně s Mgr. Milanem Hamplem předali Ocenění chovatelů a majitelů prezentujících anglického kokra v lovecké praxi : Martinu Petráňovi (CHS z Březnického Balkánu), Vlastimilu Gregorovi (CHS Pod Ořechem), MVDr. Pavlíně Pytelové (CHS Deermount), Aleně Krčmářové, Daně Smržové (CHS z Blatova), Ing. Jaroslavu Šarmanovi (CHS Štěprová).

 

7.  Viz info z výboru KCHLS.

 

8.  Přednáška MVDr. Pavlíny Pytelové s promítaným obrazovým materiálem o problematice  očních chorob u AC .

 

9. Diskuse:

-         Pan Škarek se dotazoval na situaci ohledně udělování titulu CH ČR bez složení zkoušky. Ing. Šarman vysvětlil, že tento stav nebude změněn, dokud neproběhne Valná hromada ČMKU, která má pravomoc v tomto směru rozhodnout.

-         Paní Zemanová se dotázala zda není uvažováno o možnosti zavedení volného chovu. Důvody jsou jednoduché pan Tobolka si neplní opakovaně své povinnosti vůči chovatelům, kteří své žádosti jsou nuceni v řadě případů urgovat. Zavedení volného chovu by tento problém vyřešilo. Ing. Šarman odpověděl, že o volném chovu zatím v KCHLS uvažováno není. Pokud jde o pana Tobolku a neplnění si povinností poradce chovu, tak tato záležitost bude vyřešena Chovatelskou radou 30.5.2012.

-         Ing. Indrová se dotázala na dluh Ing. Antonoviče vůči klubu, okolnosti jeho vzniku a zda jsou nastaveny dostatečné kontrolní mechanismy k předcházení podobných problémů do budoucnosti. Ing. Šarman informoval přítomné o vzniku a výši dlužné částky Ing. Antonoviče vůči klubu. Dále informoval o tom, že v tomto okamžiku již byla mezi KCHLS a Ing. Antonovičem uzavřena dohoda o uznání závazku včetně exekuční doložky, ve které se Ing. Antonovič zavázal uhradit dluh vůči klubu ve výši 92.825,- Kč, nejpozději do 31.12.2012. Nastavení kontrolních mechanismů v případě výběrů z účtu je nyní řešeno s bankou i v souvislosti se změnami ve vedení klubu.

 

10. Usnesení ze schůze sekce AC v Pávově dne 29.4.2012

Schůze sekce bere na vědomí:

-         Zprávy poradkyně chovu paní Smržové

-         Zprávu vedoucí sekce

-         Informace z výboru KCHLS

-         Informace o přípravě nových ZŘ

-         Informace o výsledcích soutěží za rok 2011.

 

 

 

11. Schůzi sekce ukončil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž.

 

 

Zapsal Ing. Šarman.