Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Pávov 24.3.2013

4. 4. 2013

Zápis ze schůze sekce AC při KCHLS, Pávov u Jihlavy 24.3.2013

 

Přítomno: 10 členů + 1 host

 

Omluveni: Aleš Sedlák, Vlastimil Gregor, Martina Králová, Ing. Dana Pacoltová, Martin Petráň, Pavel Šulcek, Miloš Kašpar jun., Radim Kašpar, Ing. J. Jindřichovská

 

Schůzi sekce zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který v úvodu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem schůze.

 

Program schůze:

 

 1. Zahájení, zpráva o prezenci
 2. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce
 3. Zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucího sekce
 4. Informace z výboru KCHLS
 5. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2012
 6. Informace z ČMKU a ČMKJ
 7. Klubová a speciální výstava 27.-28.4.2013 Humpolec
 8. Informace o konání Klubové výstavy KCHLS bez zadání titulu KV
 9. Diskuse (soutěž Kokr roku, nácvik na ZV,…)
 10. Usnesení
 11. Závěr

 

 

 1. Program jednání zahájil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž, který seznámil přítomné

      s návrhem programu schůze.

 

 1. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce 29.4.2012

      Z posledního jednání schůze sekce nevyplynuly žádné úkoly.

 

 1. Předneseny zprávy  jednotlivých poradců chovu, zveřejněny budou v zápisu z chovatelské rady, která se bude konat 12.6.2013.

 

p.Smržová (jednobarevní + vícebarevní AC Čechy) – upozornila na vystavování krycích listů na poslední chvíli a zpožděné hlášení vrhů štěňat.

 

MVDr. Bendová (vícebarevní AC Morava) – zmínila to, že členové KCHLS nehlásí odchod k druhému klubu AC, probere se na chovatelské radě.

 

Miloš Kašpar (hlavní poradce chovu a jednobarevní AC Morava)

-         vrhy 2012 : 85, 440 štěňat

-         r. 2012 uchovněno celkem 73 anglických kokrů, import 9 AC. PK ČMKJ doposud nezaslala statistiky chovu za rok 2012

-         zlepšení zdravotního stavu týkající se DKK

 

Zpráva vedoucího sekce Ing. Josefa Smrže

-         upozornil na změny ve stavu členů sekce AC – v r. 2010 měla sekce 350 členů, v r. 2011 250  členů, na konci února byl stav členů sekce pod 200.

M.Kašpar doplnil, že počty členů se navyšují se zpožděním, počet členů sekce se nyní postupně navyšuje.

                  -     informoval o účasti anglických kokršpanělů na výstavách (Světová výstava       

                        v Salzburgu)

-         zmínil zájem o výstavy nominující na Crufts

-         vyhodnotil účast AC na zkouškách – celkem se účastnilo na všech zkouškách 61 AC, MMŠ úspěšně absolvovali 3 AC:

      Blueberry z Chlumeckého zátiší I.cena, CACT,  vůdce Martina Králová,

      Dorothy Štěpová II.cena, vůdce Ing. Jaroslav Šarman,

      Chainie z Chaloupecké louky III.cena, vůdce Blanka Kropáčková.

-         v dubnu 2012 proběhl nácvik na KZV ve Slovči na Nymbursku, v případě širšího zájmu členů sekce je možno zorganizovat nácvik v honitbě MS Malešov

-         informoval o novém standardu FCI pro AC platném od 23.11.2012 – vyjmenovány barevné rázy, ostatní nežádoucí

M.Kašpar doplnil – v blízké době bude hotov oficiální překlad standardu AC na ČMKU, sobolí barva je definována jako nežádoucí – konečné stanovisko bude prezentováno na jednání chovatelské rady KCHLS, bílá barva jen na hrudníku do velikosti cca dlaně, někde jinde na těle je nepřípustná, mělo se konat proškolení rozhodčích 8. FCI skupiny v únoru, z důvodu malé potvrzené účasti přesunuto na podzim 2013

Ing. Šarman informoval o schůzce předsedů chovatelských klubů (ČR, SK, A, D, CH) v Klosterneuburgu v Rakousku, kde se řešilo další fungování ESA,  hájení zájmů zemí reglementu B v komisi FCI pro slídiče, pracovní využití loveckých španělů a zkoušky v jednotlivých zemích i změny ve standardu AC.

 

 1. Ing. Šarman seznámil členy s  informacemi z výboru KCHLS

                   - došlo k vyrovnání veškerých pohledávek, které vznikly v uplynulých letech vůči        

                     KCHLS. Ze strany Ing. Švába a Ing. Antonoviče je již vše uhrazeno.

                   - schůzka předsedů – Klosterneuburg (info viz výše)

 - na KSVP je již možno opět zadávat titul CACT pro slídiče s platností od 01. 01.

    2013

 - zpravodaj KCHLS bude vycházet 1x ročně

 

 1. Vedoucí sekce Ing. Josef Smrž společně s předsedou KCHLS Ing. Jaroslavem Šarmanem a hlavním poradcem chovu Milošem Kašparem předali poháry přítomným majitelům nejúspěšnějších anglických kokrů v soutěži Kokr roku 2012, Junior Kokr roku 2012, Veterán kokr roku 2012 a Nejlepší pracovní kokr roku 2012.

                     

                                                    Kokr roku 2012

 

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

 Beauty Spot Faledo

Maj.: Bc.Martina Dvořáková

 50,0

2.

 Speggle-Waggel´s  Xavier

Maj.: Dana Smržová

 27,0

3.

 Pegas z Blatova

Maj.: MUDr. T. Novotný

 21,8

4.

 Ethel ze Země Pipikel  

Maj.: D.Lukuvková    

 20,6

                                                      Junior kokr roku 2012

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

  Wirgie Sant Tulip

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční

 29,0

                                                    Veterán kokr roku 2012

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

 Faultles Sweet of Sant Tulip

Maj.: Ivo a Drahomíra Koneční

 33,7

2.

 Joe Cocker Spanilá Jolanta

Maj.: Radka Dostálová

 9,0

 

 

                                                      Pracovní kokr roku 2012

 

       1.        

 

Dorothy Štěprová

Majitel a vůdce: Ing. Jaroslav Šarman                                                     

2013 b.

( KPZ 233 + 300, KLZ 352 + 300, SVP 83, BZH 214, MMŠ 431 + 100)

        2.

 Cathy z Chlumeckého zátiší

Majitel a vůdce: Martina Králová

 

1704 b.

(PZ 213, LZ 320, SVP 77, BZ 124 + 300, BZH 215, VZ 455)

                          

       3.

 

 Yanny Gentle Touch Marcato Line

Majitel a vůdce:  Magda Dzurková                              

1280 b.

(PZ 224, LZ 303, BZ 124, BZH 186, VZ 443)

 

 

 

 

 

  

 1. Informace z ČMKU a ČMKJ - M. Kašpar
  • seznámil členy s přípravou ZŘ pro loveckou upotřebitelnost, je nutná koordinace  a  maximální snaha o sjednocení disciplín pro skupiny loveckých psů, v našem případě plemen teriérů, slídičů, jezevčíků, retrieverů
  •  informoval o změnách zadávání titulů CACT, CACIT, CH ČR, Klubové zkoušky - soutěže se zadáním titulu CACT, CACIT jsou pod hlavičkou ČMKU, ČMKJ a budou plně v kompetenci klubů, CH práce je jen z loveckých zkoušek a ne ze zkoušek sportovních
  • od 1.1.2013 nastaly změny v Řádu pro rozhodčí
  • byl novelizován Zápisní řád ČMKU
  • bude se konat sněm ČMKJ
  • informace z jednání VH ČMKU

 

 1. KV+SV v Humpolci 27.-28.4.2013

            Ing. Šarman informoval, že výstava je v přípravě, po první uzávěrce přihlášeno cca.

            500 psů, nyní už asi více, předpokládaný počet kolem 1 000, všichni rozhodčí jsou

            potvrzeni.

 

 1. Ing. Smrž  informoval o přípravách KV KCHLS bez zadání titulu KV v Praze 10

Uhříněves, konající se 13.7.2013, propozice a přihláška jsou vydány. Na výstavě budou soutěže v rámci plemene a v rámci výstavy, ještě zbývají dořešit organizační věci, proto vyzval členy k účasti na práci personálu výstavy. Poháry jsou zajištěny.

 

 1. Diskuse:
  • Paní Ing. Poláková měla dotaz ohledně vyjádření předsedy vlády ČR Petra Nečase k odmítnutí zákona o regulaci bojových plemen psů a jestli není psaní inzerátů na prodej kokrů bez PP klamavou reklamou. Pan M. Kašpar odpověděl, že postihnout lze jen členy KCHLS, kteří mají inzeráty na psy bez PP, lze to dohledat. Na vyjádření předsedy vlády reagoval KCHLS a ČMKU prostřednictvím své tiskové mluvčí paní Vladimíry Tiché.
  • Ing. Šarman informoval, že na sekčním webu jsou informace ohledně kokřích srazů v Čechách a na Moravě. Byla možnost uspořádání ještě jedné mimořádné speciální výstavy v roce 2014, kvůli nezájmu ostatních klubů (Cocker klub, KASS) na spolupořádání výstavy se konat nebude.
  • Ing. Smrž se dotazoval na zájem konání klubové oblastní výstavy AC v budoucnu, tak jako ji má mít dle webu ČMKU sekce WSS 25.7.2013. Pan Miloš Kašpar reagoval – není to klubová výstava, ale přehlídka jedinců, koná se v rámci srazu WSS a k 50. výročí WSS.
  • Ing. Smrž měl nejasnosti v bodování a nahlašování počtu výstav při soutěži Kokr roku – min. počet výstav pro soutěž je 5, když absolvuje někdo víc výstav, nahlašují někteří poctivě výstavy všechny, někteří jen těch 5 nejlepších, takže dochází ke zkreslení průměrného bodového hodnocení výstavy dotyčného psa. Pan Miloš Kašpar odpověděl, že každý majitel si nahlásí kolik výstav chce, tak se to odhlasovalo při stanovování podmínek pro soutěž kokr roku.
  • Paní Indrová se dotázala: Jak to, že neexistuje český překlad změněného standardu anglického kokršpaněla, když je platný už od listopadu 2012? Kde se to chovatelé dozvěděli? Jak to, že byl pes nevyhovující standartu ještě v lednu 2013 doporučen ke krytí? Jak to, že rozhodčí už v lednu byli informováni, aby angl. kokršpaněly nevyhovující standartu neposoudili? Pan Miloš Kašpar odpověděl, že sobolí barva je nežádoucí, ale nikdo jedince tohoto zbarvení z chovu nevyřazuje, může být doporučován, může i do chovu, ale může být penalizován, konečné stanovisko po ofic. překladu standardu z ČMKU  a zápisu z chovatelské rady. Nikdo  nezakazuje využití těchto jedinců v chovu, je na chovateli jaká případné rizika podstoupí. Předseda zajistí informace u ČMKU (opakovaná urgence oficiálního překladu).
  • Paní Indrová se dotázala: Jak to, že zase nejsem zapsaná mezi členy klubu v prezenční listině? Platila členský příspěvek KCHLS 31.1.2013, 13.3.2013 ji došel upomínkový dopis z 22.2.2013, že příspěvek nebyl zaplacen. Pan Miloš Kašpar doporučuje prověřit případné pochybení a písemně informovat p. Indrovou.
  • Paní Ing. Poláková se dotazovala proč se má platit za nadpočetná štěňata, dále žádala informace o  Aujezskyho nemoci. Pan M. Kašpar informoval, že platba za nadpočetná štěňata je zdrojem příjmů pro klub. Dotaz bude přednesen  na  chovatelské radě. Informace o Aujezskyho chorobě jsou na stránkách SVS ČR,  ve Zpravodaji vyjde článek od MVDr. Pavlíny Pytelové.

 

 1.  Usnesení ze schůze sekce AC v Pávově 24.3.2013

 

Schůze sekce bere na vědomí:

  • zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucího sekce
  • informace z výboru KCHLS
  • informace o vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku  2012
  • informace z ČMKU , ČMKJ, KK ČMMJ
  • informace o konání KV a SV KCHLS v Humpolci a KV bez zadání titulu KV v Praze Uhříněvsi

 

      Sekce AC ukládá:

 • zajištění oficiálního překladu  novelizovaného standardu AC ( ČMKU a Ing. Šarman)
 • projednání postupů plateb členských příspěvků  ( matrika -  Ing. Šarman, M. Kašpar)
 • projednaní platby členů za nadpočetná štěňata ( chovatelská rada - M. Kašpar)

 

 

 1. Schůzi sekce ukončil vedoucí sekce Ing. Josef Smrž  .

 

 

 

 

 

 

        Zapsala :  MVDr. Pavlína Pytelová   

      

        Ověřil :  Ing. Josef Smrž – vedoucí sekce AC KCHLS