Jdi na obsah Jdi na menu

Dědičná nefropatie - FN

Dědičná nefropatie nebo také vrozené selhání ledvin u anglického kokršpaněla


Dědičná nefropatie (FN) je smrtelné selhání ledvin u anglických kokršpanělů. U psů s FN se typicky rozvine selhání ledvin mezi 6ti měsíci a 2ma lety věku. Míra progrese pozorovaná u postižených psů je u některých více zásadní než u jiných, nicméně choroba je v každém případě smrtelná.
Ranné klinické příznaky jsou nadměrná spotřeba pití a nadměrný objem moči, omezené přibírání na váze nebo dokonce její úbytek, špatná kvalita srsti, nechutenství, zvracení.

 

Výsledek DNA testu
Pes je
Genetický status
Rozvine se choroba?
Bude přenášet defektní kopii FN genu na své potomstvo?
Normální
Homozygotní
Clear = Čistý
2 normální kopie FN genu
NE
NE
Heterozygotní
Carrier = Přenašeč
1 normální a 1 defektní kopie FN genu
NE
ANO (statisticky na 50% potomstva)
Mutantní
Homozygotní Affected = Postižený
2 defektní kopie FN genu
ANO
ANO na 100% potomstvaDNA test umožňuje rannou diagnózu vrozeného selhání ledvin ještě před nástupem prvních klinických příznaků. Vzhledem k tomu, že tato porucha je často smrtelná ještě před 2 rokem života, doporučujeme konzultaci postižených štěňat s veterinárním lékařem specializovaným na ledvinové choroby aby sledoval postup této nemoci.


Testováním svých zvířat mohou chovatelé zjistit velmi rychle přenašeče, rozdělit chovné jedince a přizpůsobit svou chovnou strategii za účelem zamezení odchovů a prodeje dalších štěňat postižených vrozeným selháním ledvin.
DNA test na zjištění FN byl testován na americké a evropské populaci anglických kokrů. Přesné číslo přenašečů v evropské populaci zatím není známé. Populační studie vedené francouzským institutem Antigene by měly tyto informace poskytnout.
Test je spolehlivý, jednoduchý a může být proveden v jakémkoliv věku zvířete. Identifikace FN genu a jeho mutace u anglických kokršpanělů byla výsledkem výzkumu Profesora Keitha Murphyho z Texaské A&M University. 
Zdroj: ANTAGENE RESEARCH AND ANALYSISI LABORATORY IN ANIMAL GENOMICS, Immeuble Le Meltem - 2, Allée des Séquoias - 69760 Limonest - France, www.antagene.com


DNA Testy pro Evropu provádí výzkumný institut ANTAGENE ve Francii. Test stojí € 95,- za jednoho testovaného psa.
V případě, že by bylo možné testovat najednou více než 20 anglických kokršpanělů (je možné shromáždit toto množství i ze Slovenska) dalo by se zařídit, že by vzorky poslané v určitém časovém horizontu byly zpracovány s 20% slevou, tj. € 76,- za psa.
K objednání testu je zapotřebí:
• Vzorek krve v EDTA zkumavce
• Vyplněný vzorkovací formulář s údaji o psu, majiteli a veterinárním lékaři, který provede a potvrdí odběr krve u psa
• Vyplněný objednávkový formulář s cenou a platebními podmínkami
Všechny tyto formuláře spolu se vzorkem krve s pošlou poštou na adresu ANTAGENE.

Do ČJ přeložila a s uveřejěním souhlasila: Koubková Andrea

Poznámka webmástera:

V době kdy texty vznikaly, byla laboratoř Antagene jedinou laboratoří poskytující testy na FN. V současné době je možné testovat psy v Plzni - laboratoř Genomia. Cena testu je  1.900,- CZK. Při 5 a více testů je poskytována sleva 200,- CZK/ test