Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze sekce - Luhačovice 26.7.2008

5. 9. 2011

Zápis z jednání sekce anglického kokršpaněla v Luhačovicích            dne 26.7.2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni : sl. Nápravníková, sl. Zemanová, MVDr.Bendová, p.Smrž

 

 

Jednání zahájil předseda KCHLS Ing. Antonovič, vedením schůze byl pověřen                    Ing. Jaroslav Šarman..

 

Jednatel KCHLS seznámil přítomné s návrhem programu jednání.

Program byl schválen v následujícím pořadí:

1.  Zpráva předsedy

2.  Zpráva hlavního poradce

3.  XXIII. MMŠ  - Semily

4.  Vyhlášení nejlepších anglických kokršpanělů za rok 2007

5.  Volba vedoucího sekce anglických kokršpanělů

6.   Diskuse

 

 

Ad1) Ing. Antonovič přivítal všechny přítomné a v krátkosti zhodnotil dosavadní činnost výboru KCHLS od volební konference v březnu 2008.

 

Ad 2) Pan Kašpar seznámil přítomné s přesným zněním vyjádření ČMKU k udělování titulu CH ČR. Dle tohoto vyjádření je nezbytnou podmínkou pro udělení titulu CH ČR absolvování zkoušky z výkonu.

Dále pan Kašpar  informoval o počtu vydaných doporučení ke krytí v roce 2008 (aktuální stav) :

Barevní (Čechy) 8 doporučení

Barevní  (Morava) 6 doporučení

Jednobarevní (Čechy) 31 doporučení

Jednobarevní (Morava) 27 doporučení

Zahraniční krytí – 13 fen

Uchovnění      26 fen

                        11 psů

Na Speciální výstavě v Žebětíně bude MVDr. Dostál odebírat vzorky krve na vyšetření prcd . Výsledek vyšetření bude mít pouze orientační platnost. Oficiální výsledek může poskytnout pouze certifikovaná laboratoř.

 

Ad 3) Ing. Antonovič podrobně informoval o přípravě MMŠ, který letos proběhne ve Všeni – OMS Semily.

 

 

Ad 4) Ing. Antonovič předal přítomným členům poháry za nejúspěšnějšího psa na výstavách, Nejúspěšnějšího juniora a nejúspěšnějšího pracovního kokra. Nepřítomným majitelům oceněných psů budou poháry předány dodatečně.                       

 

Ad 5) Volba nového vedoucího sekce:

Vedoucí schůze navrhl složení mandátové komise:  sl. Popková, p. Konečná a p. Tobolka – schváleno všemi hlasy.

Vedoucí schůze navrhl složení volební komise: p. Matula, p. Studeník, p. Schönigerová– schváleno všemi hlasy.

Volba měla proběhnout tajně ze členů přítomných jednání sekce.  

Jelikož nikdo z přítomných členů sekce neprojevil zájem stát se novým vedoucím sekce a účast členské základny byla označena za mizivou, rozhodli přítomní členové sekce AC pověřit výběrem nového vedoucího sekce : Ing. Antonoviče, p. Kašpara a Ing. Šarmana. Tito mají za úkol oslovit potencionální kandidáty a nejpozději do 31.10. 2008 vybrat nového vedoucího sekce. Jako kandidáti byli navrženi : MVDr. Bendová, p. Růžičková a p. Pávková. Další kandidáty se sekce pokusí získat také oslovením členské základny prostřednictvím webových stránek sekce AC.

 

 

Ad 6)

- Sl. Popková vznesla dotaz na platnost klubových norem KSHLS – konkrétně OŘ a Stanov. Které znění je platné a proč nebyly změny registrovány na MV ČR.  Členové výboru seznámili Sl. Popkovou se zněním usnesení Konference KCHLS, dle kterého jsou dopracováním Klubových norem pověřeni předseda KCHLS a jednatel do září 2008. Sl. Popková nebyla s předneseným vyjádřením spokojena.

Sl. Popková oznámila, že nemá důvěru v členy sekce AC, kteří jsou členy výboru KCHLS, neboť dle jejího názoru neprosazují zájmy členů sekce AC.

V souvislosti s tímto vyjádření sl. Popkové požádal pan Kašpar o vyjádření důvěry ve svou osobu  (17 hlasů pro, 1 hlas proti).

V diskusi k problematice Klubových norem a jejich platnosti bylo doporučeno nechat klubové normy posoudit právníkovi, abychom se vyhnuli následným problémům.

 

- Pan Studeník doporučil informovat na stránkách sekce, případně Klubu o fungování ESA a o doporučeních, které vzešly z jednání ESA v Rakousku v roce 2007 a týkají se chovu španělů.

 

- Ing.Šarman – přečetl vysvětlení sl. Zemanové k situaci okolo webových stránek sekce AC.

 

Zapsal:

Ing. Jaroslav Šarman – jednatel KCHLS

 

 

Ověřil:

Ing. Zdeněk Antonovič – předseda KCHLS