Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze sekce - Humpolec 20.3.2011

26. 9. 2011

Zápis ze schůze sekce anglického kokršpaněla při KCHLS uskutečněné dne 20.3.2011 v Humpolci

 

Přítomno:   23 členů sekce  AC dle prezenční listiny

Omluveni: Pavel Šulcek

 

Schůzi sekce zahájila vedoucí sekce AC Lenka Pávková, která přivítala všechny přítomné a seznámila je s navrženým programem jednání.

Program schůze:

 

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce
  3. Zprávy poradců chovu, hlavního poradce chovu a vedoucí sekce
  4. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2010
  5. Diskuse, různé
  6. Usnesení
  7. Závěr

 

1.      Program jednání zahájila vedoucí sekce paní Lenka Pávková, která seznámila přítomné s návrhem programu jednání. Program jednání schůze sekce AC v navržené podobě byl schválen všemi přítomnými členy.

2.      Kontrola usnesení z minulé schůze sekce AC 19.9.2010:

-          Fungování sekčního webu – okolo tohoto tématu kolují různé fámy. Doposud web vedla A. Zemanová. V poslední době citelně vázla aktualizace webu. Slečna Zemanová nemá zájem sekční webové stránky dále spravovat. Přístupová data k webu nepředala s tím, že si je nepamatuje – měla nastaveno automatické načítání přístupu ze svého počítače.  P. Kašpar – správa klubového webu je bezproblémová, dohoda byla taková, že si jednotlivé sekce zajistí správu svých webů prostřednictvím svých členů. Jako možná eventualita se jeví paušální úhrada části nákladů. Možnost spravovat sekční web nabídl pan Maroušek a dále p. Šarman.

-          Připomínka k vedení matriky – fungování vylepšeno. Je nutno chápat, že i paní matrikářka se věnuje této administrativní činnosti ve svém volném čase – telefonicky je možno se s ní spojit až po 16 hodině. V současnosti má KCHLS 1200 členů. Členů sekce AC je 200. Byla zaslána upomínka neplatičům. Do konce března musí neplatiči členský příspěvek uhradit, jinak budou bráni jako noví členové. V souvislosti s platbou členských příspěvků, bude od letošního roku možnost zasílání klubového zpravodaje v elektronické formě.

-          Klubový zpravodaj – bude vycházet 2x ročně. Byly dojednány nové podmínky v tiskárně a dále byla výborem schválena nová pravidla pro dodávání příspěvků a jejich rozsah.

3.       Zprávy – hlavní poradce chovu p. Kašpar – noví chovní jedinci  - feny 52 (27 jednobarevné, 25 barevné), psi 22 (15 jednobarevných, 7 barevných)

Pan Tobolka (jednobarevní AC – Čechy) – 48 krycích listů

                                                                  - 29 krytí

                                                                  - 20 vrhů

                                                                  - 97 štěňat

                                                                  - 16 krycích psů

 

Paní Smržová (barevní AC- Čechy)         - 26 krycích listů

                                                                  - 21 krytí

                                                                  - 16 vrhů

                                                                  - 89 štěňat

                                                                  - 11 krycích psů

 

MVDr. Bendová (barevní AC - Morava) - 21 krycích listů

                                                                  - 19 krytí

                                                                  - 11 vrhů

                                                                  - 90 štěňat (60 psů, 30 fen)

                                                                  - 8 krycích psů

P. Kašpar (jednobarevní AC – Morava) ) - 31 krycích listů (plus 5 nečlenka KCHLS)

                                                                  - 26 krytí

                                                                  - .. vrhů

                                                                 - 90 štěňat

                                                                  - 18 krycích psů

      Zahraniční krytí – 13 doporučení na krytí

                                - 11 vrhů

                                - 40 štěňat

                                - 10 krycích psů

Zpráva vedoucí sekce AC paní Leky Pávkové

-          Mimořádná schůze proběhla v září 2010, důvodem byla volba delegátů sekce na mimořádnou konferenci KCHLS.

-          Letošní akce – Klubová výstava – Zámek Kačina (KH) – plemeno AC bude posuzovat Duško Piljevic (Srbsko)

 - Speciální výstava – 10.9. 2011 – Luhačovice posuzovat budou AC paní Linda Robinson a paní Tina Besvick (obě GB)

            -  Nová pravidla soutěže Kokr roku vzešla z výsledků ankety na sekčním webu. Dle vyhodnocení se zdá, že by bylo možná lepší zahrnout do hodnocení výsledky ze všech výstav. Je to otázka další diskuse jak systém vyhodnocení dále vylepšit.

 

4.      Vedoucí sekce paní Lenka Pávková společně s hlavním poradcem chovu panem Kašparem předali poháry přítomným majitelům nejúspěšnějších anglických kokrů v soutěži Kokr roku 2010 a Nejlepší pracovní kokr roku 2010.

Viz pořadí nejlepších:

-          Kokr roku

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Molkara Tamarillo

52

2.

Robin Hood z Vejminku

33

3.

Anuschka Princess Kokrus

30,6

4.

Lancaster z Vejminku

18

5.

Bret pod Dědkovou horou

17


          

 -   Junior Kokr roku

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Tobby z Hořenuše

49,7

2.

Bruce Tarakim

25,3

3. - 4.

Beauty Spot Faledio

15

3. - 4.

Bright Star Kokrus

15

5.

Balantine Tarakim

10

         - Veterán Kokr roku

Pořadí

Jméno

Koeficient

1.

Kiss The Rain Brakemon

20,3

2.

Joe-Cocker Spanilá Jolanta

13

3.

Hot Dream Brakemon

7

 

-          Pracovní kokr roku

1.      Cid Štěprová                                 1668 bodů

2.      Blueberry z Chlumeckého zátiší   1141 bodů

3.      Gerda z Blatova                            1121 bodů

 

 

5.  Diskuse

Ing. Antonovič – pozdravil přítomné. Seznámil je s tím, že od 1.7.2010 vede účetnictví KCHLS paní Iva Nollová. Na účtu je v současnosti 925 tis Kč. V letošním roce nejsou předpokládány žádné výrazné výdaje (nekoná se MMŠ ani Rožmberský pohár). Rozpočet byl schválen s příjmy ve výši 635 tisíc Kč a výdaji ve výši 442 tisíc Kč.

Speciální výstava v Luhačovicích- náklady na pronájem haly budou ve výši 10.000,- Kč.

Zkoušky nových rozhodčích pro plemeno AC složila sl. Trnková, vstupní zkoušky složil Mgr. R. Kašpar.

Volby do předsednictva ČMKU – za KCHLS byli zvoleni Ing. Jan Kubeš a pan Miloš Kašpar. Valná hromada ČMKU odmítla zadávání titulu Výstavní CH ČR psům plemen pro něž je pro získání titulu CH ČR povinnost mít složenu zkoušku.

p. Kašpar – seznámil přítomné s průběhem valné hromady ČMKU. Přítomno 212 delegátů – ČMKJ, ČKS, Záchranné brigády a sdružení kynologů, volné kluby. Bylo zvoleno předsednictvo a nová DR.

Bude zpracována nová směrnice pro uznávání klubů a dále směrnice pro rozhodčí.

P. Studeník – dotázal se na situaci se zadávání titulu CH ČMKU – p. Kašpar informoval o to, že tento nový titul byl schválen a seznámil přítomné s řádem pro zadávání tohoto titulu.

 

Ing. Antonovič informoval o své účasti na zasedání rozhodčích FCI v Římě ve dnech 4. a 5. 2.2011 – Byl přijat Kodex rozhodčího, na základě kterého smí organizátor dát rozhodčímu k posouzení v jeden den maximálně 90 psů. Proběhne školení rozhodčích FCI – delegovat budou rozhodčí jednotlivé národní organizace – u nás ČMKU – rozhodčí mají možnost se přihlásit.

Pozastavení členství v FCI – Kazachstán,……………… - tituly získané na výstavách v těchto zemích nemají platnost!!!

p. Kašpar - i v roce 2011 budou probíhat semináře o zdraví psů – zajímavá tématika.

Tvorba nových ZŘ – nutná spolupráce se členy – bude vytvořena pracovní skupina se zástupců jednotlivých plemen.

 

Ing. Šarman seznámil na základě podkladů podrobně zpracovaných výcvikářem KCHLS Ing. Horynou s pracovními výsledky AC na zkouškách v roce 2010:

ZV                        – 32 psů

PZ                                    – 10 psů

BZ                        – 12 psů

SZVP                   – 7 psů

LZ                         – 6 psů

VZ                                    – 3 psi

MMŠ                    – 2 psi

Memoriál Hebedy – 1 pes

ZH                         – 1 pes

 

Dále se vyjádřil k výsledku MMŠ z pozice neúspěšného vůdce. Memoriál výborně zabezpečen – množství zvěře, což bylo pro některé psy hlavním kamenem úrazu. Náročné terény – voda, barvy – s množstvím spárkaté zvěře. Výpadky jednotlivých psů byly dílem shody okolností i prostředím v jakém většina vůdců cvičí (minimum zvěře).

M. Kašpar potvrdil korektnost průběhu celého MMŠ – nebyl podán žádný protest, i když následně byly vynášeny různé soudy o poškození psů i jednotlivých vůdců, je to zcela irelevantní, neboť v případě pochybností o porušení ZŘ měly být řešeny okamžitě, nikoliv až v hospodě u piva. Poblahopřál dvěma úspěšným účastníkům ze sekce AC panu Petráňovi a slečně Králové.

L. Pávková – nabízí se možnost využití služeb firmy Genomia na klubové výstavě – akční ceny. P. Studeník upozornil na to, že výsledky z laboratoří této firmy se nemohou zapisovat do PP – neakreditované zkoušky)

M. Kašpar – upozornil chovatele, že výstavy na jejichž základě žádají o uchovnění příslušného jedince musí být zapsány v PP. Dále pozval členy sekce na KLZ do Hošťálkové (VS) – tyto zkoušky jsou akcí sekce AC.

Vyslovil přesvědčení o tom, že spolupráce s novým klubem AC bude dobrá a přínosná.

Ing. Antonovič informoval o pořádání celkem 38 klubových zkoušek v letošním roce a upozornil na to, že se hledá pořadatel MMŠ v roce 2012 – region ČECHY.

 

6.  Usnesení

Schůze sekce AC v Humpolci dne 20.3.2011

Bere na vědomí:

-          Zprávy jednotlivých poradců chovu

-          Zprávu hlavního poradce chovu

-          Zprávu vedoucí sekce

-          Informace z výboru KCHLS

-          Informace z valné hromady ČMKU

 

 

Schůzi sekce ukončil hlavní poradce chovu pan Miloš Kašpar.

 

Zapsal Ing. Šarman.