Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze sekce - Humpolec 17.5.2009

5. 9. 2011

Zápis ze schůze sekce anglického kokršpaněla při KCHLS uskutečněné dne 17.5.2009 v Humpolci

 

Přítomno: 26 členů dle prezenční listiny

Omluveni: Ing. Zdeněk Antonovič,  Lenka Dorschnerová, MVDr. Jindra Bendová, Ing. Lenka Poláková, Pavel Šulcek, Alexandra Zemanová, Ing. Hana Režná, Václav Názler, Martin Petráň, Tereza Slaninová

 

Schůzi sekce zahájil hlavní poradce chovu pan Miloš Kašpar, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.

Program schůze:

 

1. Zahájení

2. Informace z výboru KCHLS

3. Zprávy poradců chovu a vedoucí sekce

4. Vyhodnocení soutěže Kokr roku 2008

5. Informace o Evropském kongresu španělů

6. Diskuze

7. Závěr

 

1.      Program jednání schůze sekce AC byl schválen všemi přítomnými členy.

Poté pan Kašpar představil přítomným novou vedoucí sekce anglického kokršpaněla paní Mgr. Lenku Pávkovou.

2.  Pan Kašpar omluvil nepřítomného předsedu KCHLS Ing. Antonoviče a  seznámil s činností klubu za období od poslední schůze sekce AC v Luhačovicích. Zdůraznil vysoký počet akcí pořádaných klubem. Doporučil zvýšit úsilí v získávání nových organizátorů akcí. Ve svém příspěvku zhodnotil účast a zástupců plemene na posledním ročníku MMŠ. Celkem se zúčastnili 4 kokři z nichž 2 uspěli. Výborného úspěchu dosáhl pan Ing. Šimeček se svým psem Car z Dunajické hory, který obsadil v celkovém pořadí 2. místo a získal titul CACT a res.CACIT. Úspěšná byla také dvojice Alena Krčmářová a pes Edgar Henry Dobkov. Oběma úspěšným zástupcům vyslovil dík za výbornou prezentaci plemene. Dva zástupci plemene bohužel neuspěli Churchill Bens Romaneto a Nero z Březnického Balkánu (oba na vlečkách) – vůdci pan Godža a Ing. Šarman.

Pan Kašpar dále seznámil se změnami v právních předpisech a řádech, které se bezprostředně dotýkají činnosti jednotlivých majitelů a chovatelů :

 • Návrh doplnění výstavního řádu
 • Změny v Řádu na ochranu zvířat při chovu psů
 • Nová vyhláška č. 5/2009 Sb. o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
 • Informace o podmínkách umožňujících chov nečlenům KCHLS.

Ve svém dalším komentáři sdělil podrobnosti k šetření na základě podnětů členů KCHLS:

  1. účetnictví KCHLS Finančním úřadem – šetření proběhlo bez závad s tím, že bylo uloženo jedno nápravné opatření
  2. Úřadu pro hospodářskou soutěž týkajícího se poskytování služeb nečlenům KCHLS – šetření neshledalo pochybení.

3. Zpráva hlavního poradce chovu

   • Za posledních 9 let se narodilo téměř 5000 štěňat anglických kokršpanělů (téměř tisíc vrhů)
   • Podrobná statistika je součástí zprávy zpracované pro jednání chovatelské rady.
   • Vyšetření PRA – prcd – vyšetřeno 109 kokrů v rámci projektu AV ČR – výsledky:

49    - A – negativní

46    - B – nositel

14 – C – postižení.

Je nutno dopracovat kompletní statistiku – zpracování výsledků vyšetření z různých laboratoří.

Pan Tobolka přednesl stručnou statistiku za chov AC jednobarevných v regionu Čechy.

Paní Smržová přednesla statistiku za chov AC barevných v regionu Čechy.

Pan Kašpar přednesl statistiku za chov AC jednobarevných v regionu Morava a připojil zprávu MVDr. Bendové o chovu AC barevných v regionu Morava.

 

Mgr. Pávková odůvodnila konání schůze sekce ve zvoleném termínu (množství akcí, téměř nemožné zajistit termín, který by se nekryl s nějakou akcí). Poděkovala všem přítomným za účast.

 • Příspěvky do Zpravodaje- do čísla 1/09 bylo materiálu dostatek, přesto apelovala na leny sekce, aby vyvíjeli vyšší aktivitu a informovali více prostřednictvím Zpravodaje o svých zkušenostech  a  činnosti.
 • Web sekce – poděkování patří Alexandře Zemanové za její aktivitu při správě sekčního webu. Do budoucna je potřeba zvýšit i aktivitu dalších členů sekce, aby byl web ještě lépe aktualizován a doplňován. Jako první úkol se jeví doplnění seznamu chovných psů a dále průběžné zveřejňování výsledků zdravotních testů, včetně laboratoře, kde bylo vyšetření provedeno. V další fázi by mělo být cílem zprovoznění anglické verze sekčního webu.
 • Možnost realizace společného  setkání členů sekce – je nutno vytipovat vhodnou lokalitu a termín a samozřejmě najít vhodnou náplň setkání – vedoucí sekce přivítá veškeré náměty k uspořádání tohoto setkání v roce 2010.

 

4. Mgr. Pávková a p. Kašpar předali poháry přítomným majitelům nejlepších anglických kokrů v soutěžích Kokr roku, Junior kokr roku, Nejlepší veterán a Nejlepší pracovní pes za rok 2008.

 

 

 

Výsledky Kokr Roku 2008

Kokr Roku

Body

Počet výstav

 
 

1. místo

436

31

 

Anuschka Flower Kokrus

 

Charbonnel Desert Gold x Kiss The Rain Brakemon

 

H. Režná (Kokrus)

 

2. místo

340

25

 

Amulet Flower Kokrus

 

Charbonnel Desert Gold x Kiss The Rain Brakemon

 

H. Režná (Kokrus)

 

3. místo

204

12

 

Frencis Sant Tulip

 

Doubtless Black Petrs x Bessy Sant Tulip

 

T. Slaninová (Tarakim)

 

Junior Kokr Roku

Body

Počet výstav

 
 

1. místo

99

11

 

Christina Sant Tulip

 

Sendy Rosmery x Sandra z Lesních chalup

 

Koneční (Sant Tulip)

 

2. místo

82

8

 

Athina´s Product Fixed Surprise

 

Los Ombues Forever Incognito x Athina´s Product Dancing Girl

 

A. Zemanová (Dermott)

 

3. místo

55

7

 

Lancaster z Vejminku

 

Black Dream z Vejminku x Jozelah Words and Music

 

M. Dvořáková (Faledo)

 

Veterán Kokr Roku

Body

Počet výstav

 
 

1. místo

123

8

 

Cheasy z Lesních chalup

 

Thomas z Lesních chalup x Belinda z Lesních chalup

 

L. Dorschnerová (From Moonlight Valey)

 

2. místo

98

7

 

Riky Skar-Line

 

Lynwater Shiant x Elza Skar-Line

 

L. Škarek (Skar-Line)

 

Výsledky Pracovní Kokr Roku

Pracovní kokr roku

Body

 
 

1. místo

1 640

 

César z Dunajické hory

 

Belcor z Jantarové Hory x Brita z Dunajické hory

 

Chovatel, majitel a vůdce: Ing. František Šimeček

 

2. místo

1 404

 

Pedro z Březnického balkánu

 

Dar z Malé Kamenné x Kelly z Březnického balkánu

 

Majitel, vůdce: Martin Holý

 

3. místo

1 264

 

Nero z Březnického balkánu

 

Ronaldo Srbecké vodopády x Chloe z Březnického balkánu

 

Majitel, vůdce: Ing. Jaroslav Šarman

 

 Nepřítomným majitelům budou poháry předány dodatečně.

 

 

5.  P. Kašpar informoval o přípravách Evropského kongresu španělů v Třeboni. V rámci prezentace práce, která proběhne v pátek 29.5.2009 budou předvedeni také 3 angličtí kokršpanělé. Na Evropskou a následnou klubovou výstavu (So a Ne) jsou přihlášeni psi ze 22 zemí. Požádal taktéž o větší aktivitu členů sekce při zajištění organizace této akce.

 

6. Diskuse

Pan Škarek vznesl dotaz na možnost udělování titulu Český šampion bez absolvování zkoušky z výkonu. Pan Kašpar v diskusi k tomuto tématu sdělil, že je možný vznik nového titulu Český výstavní šampion, jehož získání by bylo podmíněno pouze získáním 4 CAC, bez zkoušek z výkonu (ekvivalentní možností je v současnosti titul Mezinárodní výstavní šampion – jedinec musí získat 4x CACIB).

V diskusi byla zvažována možnost umístění diskusního blogu na webové stránky sekce. Z diskuse k tomuto tématu nevzešel jednoznačný závěr.

Z řad členů sekce byl vyjádřen zájem o opětovné pořádání speciální výstavy v Brně – Žebětíně. Tato nabídka bude přednesena výboru KCHLS, který bude projednávat místa a termíny konání speciálních a klubových výstav v příštím roce. Sekce AC doporučuje.

 

 

 

 

Vedoucí sekce přednesla návrh usnesení z jednání sekce AC:

 

Schůze sekce  - bere na vědomí

 • Zprávu hlavního poradce chovu pana Kašpara a zprávy regionálních poradců chovu  pana Tobolky, paní Smržové, MVDr. Bendové a pana Kašpara.
 • Zprávu vedoucí sekce
 • Informace o činnosti klubu přednesené panem Milošem Kašparem
 • Informace o novinkách v předpisech a řádech přednesené panem Kašparem.
 • Informace o přípravě Evropského kongresu ESA a Evropské a Klubové výstavy španělů v Třeboni.

Sekce doporučuje podpořit konání speciální výstavy v Brně – Žebětíně.

 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

Poté byla schůze sekce ukončena.

 

 

Zapsal

Ing. Jaroslav Šarman