Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva vrchního rozhodčího - MMŠ 2014

11. 12. 2014

XXVI. Memoriál Mileny Štěrbové se zadáváním titulu CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT

Z pohledu vrchního rozhodčího a spoluorganizátora vrcholné soutěže KCHLS

Termín: 12. – 14. 09.2014

Pořadatel: ČMKU, ČMKJ, Klub chovatelů loveckých slídičů – OMS Uherské Hradiště v honitbách HSp. Kunovice, MS Osvětimany, LČR Buchlovice

Vrchní rozhodčí: Miloš Kašpar

Rozhodčí:

Pole Ing. Jarmila Jindřichovská, Martin Petráň

Voda: Ing. Jan Horyna, Přemysl Bouška

Vlečky: Mgr. Jiří Štrajt, Milan Nosek, Jaroslav Hudlík

Barva: Ing. Irena Erhartová, Milan Řezníček, Václav Špiroch 

Malý les: Milan Benda, Alois Havrlant

MMŠ je vrcholná mezinárodní soutěž slídičů, Zkouší se dle ZŘ ČMMJ pro VZ loveckých slídičů vydaného v roce 2008 a dle Statutu MMŠ reglement B FCI – úprava disciplín.

Nominováno 19 psů, účast 17 psů (5x ASS, 4x AC, 4x NKř, 3x WSS)

Dokončilo 8 psů, (4x ASS, 2x AC, 2x NKř), 2x I. cena, 3x II. cena, 3x III. cena, odstoupil jeden pejsek, důvod neúspěchu – 3x vodní práce, 3x vlečky, 2x poslušnost (náruživé nahánění)

Sponzoři: Lesy ČR, Ontário, ČMMJ, ČMKJ, Zlínský kraj, Acris zahrady s.r.o., Vinařství u Kostela Polešovice (chovatelské stanice: z Polešovic, Štěrpová, Sant Tulip, Rosmery )

 

MMŠ - tradiční  mezinárodní všestranné zkoušky se konaly již po 26. (pořádáno od roku 1964 v intervalu dvou let) v malebném kraji Slovácka, místa dobrého vína a lidí. KCHLS slaví v letošním roce 90. výročí existence a je společností slídičů, retrívrů a vodních psů s členskou základnou cca 1700 pejskařů. Významná historie a prosperující současnost nás zavazuje a motivuje k dalšímu rozvoji všech plemen naší velké rodiny.

MMŠ vznikl na počest paní Mileny Štěrbové, zakladatelky Klubu (1924), vrstevnice a spolupracovnice Karla Podhajského, propagátorky slídičů, chovatelky a cvičitelky plemene anglický kokršpaněl (ch.st. z Hlaváčova). Rovněž její literární aktivity daly základ mnoha metodikám při výcviku a lovu loveckého španěla. Jen pro zajímavost uvádím, že I. MMŠ se uskutečnil 26. a 27. září ve Slapech nad Vltavou u příležitosti oslav 40. výročí založení Klubu. Ke zkouškám bylo přihlášeno 25 psů. Dle propozic připuštěno 16 psů. Účast prezidenta FCI ing. V. Růžičky, zahraničních hostů, prezidentů klubů: Polska – M. Szymanského z Poznaně, NDR - Z. Muschola z Drážďan, viceprezidenta Jagtspanielklubu p. Harry Hinckeldeyn z Hamburku. Ti podtrhli význam celého podniku. Honitba ve Slapech byla dobře zazvěřená. I zde byly problémy s přinášením kachny z rákosí a na vlečkách s králíkem a kočkou. Na těchto disciplínách bylo vyřazeno 8 psů! Výborné výsledky byly na barvách. Doběhlo 8 psů a vítězem I. MMŠ se stal kokr Baron z Kbelnice, vůdce pan J. Bahnik. Za kuriozitu lze označit, že pán Bahník cvičil prvního psa a za zmínku stojí, že čtyři sourozenci z jednoho vrhu (z Kbelnice) úspěšně dokončili zkoušku. V novodobé historii absolvovali úspěšné vrcholné zkoušky tři sourozenci z chovatelské stanice Rosmery (Egon, Erson, Eilin). Tolik z historie a nyní opět do reality. 

Slavnostní zahajovací ceremoniál se odehrával v krásném okolí Buchlovských kopců a centrála sídlila v příjemném zázemí lázeňského domu Leopoldov Smraďavka. Úvodní proslovy a organizační pokyny doprovázely tony loveckých fanfár a drobný deštík, který zlobil celý první den memoriálu. Díky výborné organizaci, koordinaci pod vedením správce zkoušek pana Mgr. Milana Hampla započalo posuzování na všech pracovištích úderem deváté hodiny. Prostory dotčených honiteb byly vskutku téměř ideální s dostatkem srstnaté zvěře. Zejména v lokalitě disciplín nahánění, barvy… bylo i díky výskytu divokých prasat a vysoké doslova „přezvěřeno“ což náruživým slídičům působilo radost, ale vůdcům starost. Počasí deštivé, ale teplé. Výborný byl servis technické zázemí a výborná kuchyně k tomu. Kulturní vyžití spojené s vinařskou exkurzí a ochutnávkou moravských vín byla příjemným doplňkem.

Polní práce se odehrávaly v prostou strnišť. Ty byly společně s dobrým travním podrostem ideálním místem pro zvěř zaječí. Však také každý pejsek měl kontakt se srstnatou a využil ideální podmínky k prokázání hlasitosti. Díky vlhkému počasí, dobrému zapachování a hlavně výborné kondici a ovladatelnosti předvedli slídiči ukázkové slídění, což je jejich doména. Rovněž poslušnost a ovladatelnost v poli byla ukázková.

 Malé pole - vlečky byly taženy ve vyšším travním podrostu, který byl po vydatných deštích podmáčen a vznikající koridory vzbuzovaly respekt a obavy. Bohužel, chyby při v nasazení a v jednom případě kontakt se zvěří, byly ve třech případech neřešitelným problémem. Pozitivem byly kvalitní předávky a poslušnost.

Vodní práce byly situovány do prostoru nevelkého rybníku, který byl však obepnut hustým a vysokým rákosem, při dohledávce kachny rovněž tři pejsci nesplnili disciplínu. Za zmínku stojí přítomnost zvěře - vysoké, která zde byla v zálehu a posléze k malé radosti vůdců vyhnána. Slídění v rákosí s následnou dohledávkou kachny je velmi náročná disciplína na fyzickou kondici, ovladatelnost a praktické zkušenosti pejsků.  Měnící se intenzita směr větru dodávala disciplíně velkou obtížnost a respekt. Chápal jsem rozpaky a k tomu trošku smůly mladých vůdců, jelikož pejskové měli úžasnou chuť pracovat, byli výborně připraveni a výborně vedeni… troška smůly a souhra náhod, které odpovídají činnosti při reálném výkonu práva myslivosti, a bylo po nadějích. Kontakt se zvěří na loveckých zkouškách je samozřejmostí a žádaným prověřením vloh a poslušnosti…  Doufám však, že se s vůdci, kterým nepřálo štěstí, uvidíme při dalším ročníku MMŠ J.

Barvy byly v krásném prostředí a jejich obtížnost umocňoval osmačtyčiceti hodinový déšť, počínající říje a migrace divokých prasat. Kombinace vcelku katastrofická, nicméně naši slídiči potvrdili, že nos mají vskutku jemný a fajnový J, všichni barvy zvládli a některé práce  nás doháněly k slzičkám štěstí.  Šoulačky jako parádní výcviková disciplína, byly rovněž předpisové a hlavně odpovídaly praktickému využití pro výkon práva myslivosti. Na malém lese se u výcvikových disciplín nedělo nic mimořádného, jen jedna jednička z odložení. Nahánění je specifickou disciplínou, a pokud probíhá standardně, je vždy považováno za rizikové a nevyzpytatelné. Vvše se potvrdilo i díky náruživosti našich slídičů a kvalitního zazvěření spárkatou zvěří. Dva pejsci naháněli tak náruživě, že nesplnili limit návratu, což mělo za následek nesplnění disciplíny poslušnost.     

Malý les a zejména stěžejní disciplína uvedeného stanoviště Nahánění byla dramatická a plná překvapení, vždyť zde předčasně ukončili svou práci loňský vítěz MKVZ, chuťový křepelák, který naháněl vzorově, ale hodně dlouho. Stejný osud potkal chuťovou kokříci, která nestačila ukázat své přednosti. Důvodem paradoxně nebyl nedostatek chuti, nebo vloh, ale nepřekonatelná lovecká vášeň a tím pádem překročení limitu pro návrat a nula z poslušnosti! Škoda, protože na dalších disciplínách bylo potřeba takové srdíčko a „drive“!   

Hodnocení jsem vlastně započal již v počátku tohoto povídání. Jen opětovně zdůrazním, velký dík patří všem organizátorům, v čele s panem Mgr. Hamplem a Ing. Šarmanem, sponzorům, korektním rozhodčím, kteří hledali v prvé řadě to dobré, co ve slídičích je. V neposlední řadě pak ukázněným vůdcům, kteří byli na vysoké lidské i profesionální úrovni. Velké blahopřání patří vítězce paní Petře Golinovské, která excelentně předvedla vítěze ASS a ještě pro radost jednu fenečku, rovněž plemene ASS. Úspěšně absolvovat memoriálu je snem mnoha vůdců a má punc vysoké kvality psa i vůdce.   Pevně věří, že zejména s těmi, co neuspěli, se uvidíme v roce 2016 na startu dalšího ročníku MMŠ. Součástí je výsledková listina a článek 90 let organizovaného chovu slídičů, který byl uveřejněn v zářiovém číslu Světa myslivosti.

Bylo pro mne ctí posuzovat v roli vrchního rozhodčího.

 

V Hutisku Solanci 01.10.2014                                                            Miloš Kašpar